Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Природне науке
( * означава награђени рад )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
ПРВА НАГРАДА
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
1.
*Систем за управљање учењем у настави природе и друштва 3. разред Природа и друштво Географски положај Мачванског округа Душан Станковић
ДРУГА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
2.
*Годишња доба 2. разред Свет око нас Годишња доба Топлица Петровић
3.
*Загађивање и заштита ваздуха 8. разред Биологија Загађивање и заштита ваздуха Дејан Бошковић
Olga Vujin
Александар Герасимовић
4.
*Rimske cifre 3. разред Математика Pisanje brojeva rimskim ciframa Djurdjica Stojkovic
ТРЕЋА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
5.
*Калцијум - својства и примена 8. разред Хемија Калцијум - својства и примена Бранислава Дилбер - Косић
6.
*Потражи ме, пронађи ме. 7. разред Математика Декартов координатни систем у равни Јелена Воларов
7.
*Први светски рат 4. разред Природа и друштво Први светски рат Гордана Степић
8.
*Примена динамичког софтвера GeoGebra у учењу осне симетрије 5. разред Математика Осна симетрија у равни; Цртање осносиметричних фигура; Осна симетрија фигуре Јелена Тирнанић
9.
*Примена ИКТ у настави 7. разред Математика Површина круга Ивана Стефановић
10.
*Примена ИКТ у настави 3. разред Природа и друштво Животна станишта. Животна заједница. Ксенија Шпановић
Саша Шпановић
11.
*Примена ИКТ у настави 6. разред Математика Сабирање и одузимање целих бројева Стевица Јанковић
12.
*Примена информационо-комуникационих технологија у настави географије 5. разред Географија Обликовање рељефа дејством спољашњих сила Алекса Попадић
13.
*Провера Омовог закона за део струјног кола у компјутерској симулацији 8. разред Физика Провера Омовог закона за део струјног кола у компјутерској симулацији Јелена Калдерон
14.
*Симулације и директан пренос 6. разред Физика Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру Татјана Милованов Миленковић
15.
*Србија 4. разред Природа и друштво Србија-границе, државни симболи и главни град Зора Гојковић
Мирјана Сандић
16.
*Човек и природа, дигитални филм у настави 4. разред Природа и друштво Човек и енергија Željka Bojić
ОСТАЛИ ПРИСПЕЛИ РАДОВИ ( сортирани по називу рада )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
17. атом 7. разред Хемија Атом,грађа атома Ljubomir spasic
18. Биљке и животиње наших вода 1. разред Свет око нас Биљке и животиње наших вода Оливера Андрић
19. Биљни свет 2. разред Свет око нас Биљке Дејана Ковачевић
20. Број 10 1. разред Математика Број 10 Славица Шестовић
21. Владари Србије 1243 - 1455 4. разред Природа и друштво Владари Србије 1243 - 1455 Јасмина Паучковић
22. Врсте кретања под дејством силе теже 7. разред Физика Врсте кретања под дејством силе теже Горан Милић
23. Графичко представљање зависности брзине тела од времена при равномерно убрзаном праволинијском кретању без почетне брзине 7. разред Физика Графичко представљање зависности брзине тела од времена при равномерно убрзаном праволинијском кретању без почетне брзине Лидија Станковић
24. Графичко приказивање статистичких података - Електрична струја 8. разред Физика Графичко приказивање статистичких података - Графичко и табеларно приказивање зависности електричне струје од напона Татјана Мишић
25. Дани у недељи 1. разред Свет око нас Дани у недељи Миодраг Тадић
26. Делови биљке 2. разред Свет око нас Делови биљке Марина Марјановић
27. DIGITALNI CAS - PITAGORINA TEOREMA 7. разред Математика PITAGORINA TEOREMA - SISTEMATIZACIJA Milica Lazarevic Paunovic
28. Digitalni cas u matematici 8. разред Математика Sfera-lopta, povrsina i zapremina Bojan Bogojevic
29. Дигитални час 1. разред Свет око нас Празници Реља Ћурчин
Данијела Муца
Милена Новаковић
30. Дигитални час 4. разред Природа и друштво Обновљиви извори енергије Реља Ћурчин
Данијела Муца
Милена Новаковић
31. Дигитални час 1. разред Свет око нас Шума, река, бара, ливада Милица Николић
Војислав Николић
Весна Петковић
32. Дигитални час у настави биологије 5. разред Биологија Цвет Оливера Ђорђевић
33. Добијање соли 8. разред Хемија Добијање соли Mирјана Сандић
Taтјана Миладиновић
34. Добро дошли у Европу 6. разред Географија Француска и Европска унија Драгица Драговић
Зоран Старчевић
35. Elektricna struja 8. разред Физика Elektricna struja Biljana Zivkivic
Dragan Rakovic
36. Забавна математика 3. разред Математика Обим правоугаоника и квадрата Оливера Журкић
37. Занимљива Америка 7. разред Географија Бразил Татјана Глишовић
Мирјана Каменковић
38. Играмо се геометријским облицима 1. разред Математика Геометријски облици Andreja Tomic
39. Изглед околине 1. разред Свет око нас Изглед околине – узвишења, удубљења, равнине Зорица Стојић
40. Интегративна настава 1. разред Свет око нас Дечја права Мирјана Париповић
41. Интерактивни час природе и друштва подржан компјутером 4. разред Природа и друштво Србија у Првом светском рату Иван Миловановић
42. Kanada 7. разред Географија Kanada Katarina Djordjevic
43. Kisele kiše; Sušenje šuma. 8. разред Биологија Kisele kiše; Sušenje šuma Vesna Milenović
44. Klimatske promene - nestanak glečera 8. разред Биологија Globalne posledice zagađivanja zivotne sredine Arian Morina
45. Које изворе енергије човек користи 4. разред Природа и друштво Које изворе енергије човек користи Јасминка Ристић
Мирјана Вукмирица
Душанка Бојовић
46. Конструкције углова од 60º, 30º, 90º и 120º 6. разред Математика Конструкције углова од 60º, 30º, 90º и 120º Александар Симовић
47. Коришћење мултимедије на часу хемије 8. разред Хемија Алкохоли-опште особине, подела и изомерија Kларика Цинклер
48. Kradljivac svetlosti i boja 8. разред Физика Svetlosne pojave Биљана Живковић
49. Лопта 8. разред Математика Сфера и лопта, основни делови лопте; Површина и запремина лопте Јадранка Вељковић
50. Mагнетизам и електрицитет 4. разред Природа и друштво Магнетизам и електрицитет Смиља Миленовић
51. Matematika na Youtube 8. разред Математика Rešavavanje sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate - Metoda zamene Saša Popović
52. Множење бројем 7 2. разред Математика Множење бројем 7 Милица Стефановић
53. Настава подржана мултимедијалним презентацијама 4. разред Природа и друштво Srbija u srednjem veku Tanja Djokovic
54. Национални паркови 4. разред Природа и друштво Национални паркови Србије Смиља Миленовић
55. Наши празници 2. разред Свет око нас Празници - традиција и обичаји Јасмина Љубисављевић
56. ОБИМ КРУГА 7. разред Математика Обим круга Велиборка Пешић
57. Obim kruga i broj Pi 7. разред Математика Obim kruga i broj Pi Vladimir Đorđević
58. Obolenja organa za razmnožavanje 7. разред Биологија Obolenja organa za razmnožavanje Vera Dupalo
59. Одређивање густине чврстих тела 6. разред Физика Одређивање густине чврстих тела Дарко Симић
60. Оптички инструмент око 8. разред Физика Оптички инструмент око Снежана Митић
Лидија Станковић
61. Осилације, таласи и звук 8. разред Физика Систематизација теме "Осцилаторно и таласно кретање" Лидија Хлапец
62. Основне конструкције троугла 6. разред Математика Основне конструкције троугла Золтан Каналаш
63. Питагорина теорема 7. разред Математика Питагорина теорема Данијела Данић Куручев
64. Питагорина теорема 7. разред Математика Питагорина теорема; примена на правоугаоник и квадрат Мића Костић
65. Power Point у настави математике 8. разред Математика Линеарна функција Милорад Мићић
66. Површина и запремина купе 8. разред Математика Купа Веселинка Станковић
67. Површина коцке и квадра 4. разред Математика Површина коцке и квадра Иванка Спасић
68. Полупречник и пречник 3. разред Математика Полупречник и пречник Младен Станковић
69. Право првенства у рачунским операцијама 3. разред Математика Редослед извођења рачунских операција Едина Сејфовић
70. Приемна ИТК у настави 3. разред Природа и друштво Шуме Жаклина Соколовић
71. Приемна ИТК у настави 2. разред Свет око нас Где живе животиње Жаклина Митровић
72. Prikaz jedne nastavne jedinice (Alkoholi) u kojoj je upotrebljena informaciona tehnologija 8. разред Хемија Alkoholi Verica Ratkovic
73. Примена ИКТ у настави математике 001 8. разред Математика Графичко решавање система линеарних једначина Бранислав Вученовић
74. Примена Web анимација и Power Point програма у настави 8. разред Физика Природна радиоактивност; алфа, бета и гама зрачење Ивана Круљ
75. Примена ИКТ у настави 2. разред Свет око нас Гајене биљке Весна Нинић
76. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Материјали и њихова својства – електрицитет и магнетизам Маријана Вељић
77. Примена ИКТ у настави 5. разред Географија Рељеф-планине и равнице Александра Вучен
78. Примена ИКТ у настави 3. разред Математика Правоугаоник и квадрат ( темена и странице ) Бојан Томић
79. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Први и Други светски рат Снежана Милојковић
Анђелка Стојшић
Јасмина Стојковић
80. Примена ИКТ у настави 1. разред Свет око нас Нежива природа Снежана Врањеш
Љиљана Калембер
81. Примена ИКТ у настави 7. разред Географија Климатске промене и њихов утицај на живи свет Јасмина Видосављевић
Наташа Милинковић
82. Primena IKT u nastavi 2. разред Математика Sabiranje i oduzimanje do 100 - tekstualni zadaci Đenđi Poljaković Kiralj
83. Примена ИКТ у настави 3. разред Природа и друштво Кружење воде у природи Ана Маодуш
84. Примена ИКТ у настави 6. разред Физика Материја Наташа Ђорђевић Паовић
85. Примена ИКТ у настави 8. разред Физика Електрична струја у течностима и гасовима Младен Јовановић
Марина Најдановић-Лукић
Данијела Стојановић
86. Примена ИКТ у настави 1. разред Математика Бројеви до 100 Душица Живковић
87. Primena IKT u nastavi 2. разред Математика Mnozenje sa 7 Jelena Radulovic
88. Примена ИКТ у настави 7. разред Географија Јапан Саша Обрадовић
89. Примена ИКТ у настави 3. разред Природа и друштво Делатности људи Бојан Томић
90. Primena IKT u nastavi 2. разред Свет око нас Domace zivotinje Dragana Cusevic
Julijana Ivanovic
91. Примена ИКТ у настави 6. разред Математика Четвороугао. Елементи и обележавање. Врсте четвороуглова. Углови четвороугла Биљана Колев
92. ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ - Водоземци 6. разред Биологија Водоземци-начин живота, грађа и корелација са стаништем (жаба). Размножавање и развиће. Разноврсност (жабе, даждевњаци, мрмољци), значај Биљана Голошин
93. Примена ИКТ у настави математике 8. разред Математика Површина пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде. Бранислав Вученовић
94. Primena informacionih tehnologija u nastavi 8. разред Хемија Nafta Verica Ratkovic
95. Примена истраживачких метода у настави 6. разред Физика Зелени талас - Секција:Физичари истраживачи Добринка Милосављевић
96. ПРИМЕНА ИТ У НАСТАВИ 3. разред Природа и друштво КРУЖЕЊЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ ДИЈАНА ШОЛТИШ-БЕЛАЋЕВИЋ
Маријана ненадовић
97. Примена ИТВ у настави 3. разред Природа и друштво Воћњак и виноград Оливера Остојин
98. Примена комбиновања традиционалног и е - учења 4. разред Природа и друштво Груписање живог света Саша Матешић
99. Примена линеарне функције у физици 8. разред Математика Примена линеарне функције у физици Александар Ранђеловић
Лидија Станковић
100. Примена мултимедијалног приступа у реализацији наставне теме квадар и коцка 4. разред Математика Особине квадра и коцке Катарина Тодић
101. Примена рачунарске технологије у раду ученика са сметњама у развоју 3. разред Природа и друштво Карактеристике годишњих доба - јесен; Невена Петровић
102. Примена Флеш апликације у настави Математике 3. разред Математика Цртање троуглова Срђан Лукић
103. Примене пропорције 7. разред Математика Примене пропорције Милорад Шуковић
Зоран Ловрен
104. Примери позитвног и негативног деловања антропогеног фактора на животну средину 8. разред Биологија Примери позитвног и негативног деловања антропогеног фактора на животну средину Светлана Mаринковић
105. ПРИПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНИ ЧАС ИЗ МАТЕМАТИКЕ--ВАЉАК 8. разред Математика valjak-sistematizacija Milica Lazarevic Paunovic
106. Природна станишта 3. разред Природа и друштво Природна станишта Нада Турчиновић
Ирена Лазаревић
Живка Илић
107. Прошлост - осврт уназад 4. разред Природа и друштво Временска лента Невена Перић
108. Пут Сунчевог зрака 7. разред Физика Занимљивости из астрономије Јасмина Јовичић
109. PhET 8. разред Физика Омов закон Владан Младеновић
110. Равнотежа 7. разред Физика Равнотежа тела Славица Цветковић
Александар Ранђеловић
Снежана Митић
Ивана Ристић
111. Разломци - мултимедија 5. разред Математика Појам разломка, врсте разломака Ана Брезо
112. Решавање сложенијих једначина 4. разред Математика Решавање сложенијих једначина Зорица Алексић
113. сабирање до 20 1. разред Математика Сабирање до 20 Миодраг Тадић
114. Сабирање и одузимање до10 1. разред Математика Сабирање и одузимање до 10 Миодраг Тадић
115. Сабирање и одузимање у хиљади 3. разред Математика Сабирање троцифрених бројева са преласком преко десетине и стотине Саша Ђорђевић
116. Сабирањеу другој десетици-Математички замак 1. разред Математика сабирање у оквиру друге десетице Миодраг Тадић
117. Саобраћај 1. разред Свет око нас Безбедно учествујемо у саобраћају Жаклина Јевтић
Милијана Петровић
118. Својства и примена соли 8. разред Хемија Својства и примена соли Мирјана Сандић
Tatjana Miladinović
119. Систем једначина 8. разред Математика Појам, решење и еквивалентност једначина с две непознате Дарко Крајишник
120. Систем органа за циркулацију код човека 7. разред Биологија Систем органа за циркулацију код човека Дијана Влашић
Светлана Малетин
121. Системи линеарних једначина са две непознате 8. разред Математика Примена система линеарних једначина са две непознате у физици Александар Ранђеловић
Лидија Станковић
122. Станишта и животне заједнице 3. разред Природа и друштво Станишта и животне заједнице Наташа Симуновић
123. Таблица множења 2. разред Математика Таблица множења Миодраг Тадић
124. Terazije u rešavanju jednačina 2. разред Математика Rešavanje jednačina Nenad Milošević
125. Траговима Ератостена - Мерење обима Земље 8. разред Физика Ератостенов оглед за одређивање полупречника Земље Славољуб Митић
126. Употреба информационих технологија у наставном процесу 6. разред Географија Загађивање мора и копнених вода.Проблем несташице воде на Земљи Савица Ђурђевић
127. "Učimo zajedno" 4. разред Природа и друштво Boj na kosovu Marina Janković
Maja Momirović
128. Формуле и називи соли 8. разред Хемија Соли.Формуле и називи соли Татјана Миладиновић
Мирјана Сандић
129. Шуме 3. разред Природа и друштво Шуме Весна Петровић