Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Играмо се геометријским облицима
Разред у ком се реализује наставна јединица 1. разред
Наставни предмет Математика
Наставна јединица Геометријски облици
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) од играчке до раччунара ликовна култура свет око нас
   
   
Фајл са описом тока часа opis toka casa.docx
Фајл који представља прилоге рада prilozi.rar
Опис рада
Час математикеје реализован у рачунарској учионици са ученицима првог разреда. Подразумева елементарну информатичку писменост ученика овог узраста и функционалан рад у пару. Захваљујући мултимедјалном приступу настави,учитељ је био више фокусиран на инструкције,усмеравања и контролу рада ученика.Презентација наставног садржаја посредством рачунара и видео бима,омогућује уштеду времена за запис на табли и доприноси већој мотивацији ученика. Учитељ у раду примењује и кибернетичке методе,којима се ученици усмеравају да уче путем открића и проблемске наставе. У реализацији часа, учитељ се руководи планираним циљевима и задацима,а избор активности је примерен развојно-узрасним карактеристикама ученика. Организован рад у рачунарској учионици,када ученици раде у пару,омогућава позитивну међузависност и сарадњу. Ученици се подстичу да користе стечена школска знања и да их повезују у смислену целину са новим знањима. Задаци се заснивају на логичком и аналитичко-синтетичком мишљењу, а у себи садрже груписање или класификацију према задатим критеријумима који се постепено увећавају. Циљ је код ученика развити како генеративна, тако и трансферна знања, која би помогла у решавању различитих врста задатака у новим ситуацијама.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Andreja Tomic
СОМБОР 25000 Сомбор О.Ш. ИВО ЛОЛА РИБАР