Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена ИКТ у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 2. разред
Наставни предмет Свет око нас
Наставна јединица Гајене биљке
Време за реализацију наставне јединице 3 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Српски језик Математика Музичка култура Од играчке до рачунара
   
   
Фајл са описом тока часа ТОК ЧАСА prava verzija.docx
Фајл који представља прилоге рада Fajl sa prilozima.zip
Опис рада
ОПИС РАДА Наставна јединица: Гајене биљке 1. час - обрада (Током читавог часа укључена је презентација преко видео – бима.) Час се започиње израдом наставног листића у пару. Певање песме ''Ишли смо у Африку''. У току главног дела часа путем презентације и илустрација ученици усвајају појмове: гајене биљке, станишта ових биљака, послови које човек обавља у тим стаништима. Више пута у току часа ученике треба укључити у обнављање научених појмова. У завршном делу часа организујемо квиз знања. Домаћи задатак: Написати кратку песму о некој гајеној биљци. Посетити пијацу и сазнати од пољопривредника како се гаје биљке које продају (снимати или фотографисати). 2. час – обнављање и утврђивање (Час се одржава у информатичком кабинету. Ученици су подељени у групе.) У уводном делу часа ученици читају песме које су написали о гајеним биљкама. У главном делу часа представници група излажу шта су сазнали на пијаци о гајеним биљкама. Поткрепљују фотографијама и видео – снимцима. (Сав материјал учитељ пре почетка часа пребацује у компјутере које ће користити групе, тако да свака група може да прати садржаје о којима се прича. Истовремено учитељ преко видео – бима пушта материјал.) У завршном делу часа групе цртају гајене биљке у програму PAINT. Домаћи задатак: Донети материјал из новина (здрава и мање здрава храна). Попунити садржај из уџбеника. 3. час – проширивање знања (Током часа укључена је презентација преко видео – бима. У главном делу часа ученици су подељени у исте групе као на претходном часу.) У уводном делу ученици решавају укрштеницу. У главном делу гледају кратак филм о здравој храни (са You tuba – ПУ ''Бошко Буха'' Инђија). Води се разговор о здравој и мање здравој храни. Ученици се упознају са пирамидом исхране. Групе израђују паное здраве хране (пирамиду исхране) од материјала који су донели. Извештај група. У завршном делу часа добијају наставни листић за израду домаћег задатка. Напомена: Део материјала са часова дат је у прилозима.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Весна Нинић
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА 11050 Београд О.Ш. ДРАГОЈЛО ДУДИЋ