Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Приемна ИТК у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 2. разред
Наставни предмет Свет око нас
Наставна јединица Где живе животиње
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Музичко, Ликовно, Чувари природе
   
   
Фајл са описом тока часа Где живе животиње.doc
Фајл који представља прилоге рада Zaklina Mitrovic.zip
Опис рада
Наставни предмет Свет око нас Наставна јединица Где живе животиње Тип часа Обрада Циљ часа •Повезивање и проширивање знања ученика о врстама животиња и о њиховим стаништима. •Развијање радозналости, интересовање и способности за активно упознавање природног и друштвеног окружења. Васпитно – образовни задаци •Развијање основних појмова о природном окружењу и повезивању тих појмова, •Оспособити ученике да разумеју значај станишта за живот животиња. •Развијање љубави према животињама и потребе да се брину о њима. Наставне методе Илустративно-демонстративна, аналитичко-синтетичка, учење путем слајдова, играње улога. Облик рада Фронтални и индивидуални рад и у пару. Наставна средства Лап - топ, пројектор и уџбеник, презентација и реквизити за скеч Корелација Српски језик, музичка култура Литература Марела Манојловић, Бранкица Вељковић – уџбеник са радним листовима 2Б, Едука, Београд, 2010. Марела Манојловић, Бранкица Вељковић – приручник за учитеље, Едука, Београд, 2010. Интернет
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Жаклина Митровић
ЛЕСКОВАЦ 16000 Лесковац О.Ш. ЈОСИФ КОСТИЋ