Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена ИТВ у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Воћњак и виноград
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Народна традиција и Здравствено васпитање , у оквиру Физичког васпитања
   
   
Фајл са описом тока часа V-i-v Opis toka casa.docx
Фајл који представља прилоге рада Vocnjak i vinograd - Olivera Ostojin.zip
Опис рада
Opis rada Nastavna jedinica Voćnjak i vinograd je veoma pogodna za organizaciju i realizaciju „digitalnog časa“ u okviru nastave Priroda i društvo. Integracijom teksta, filma, zvuka, pokretnih i nepokretnih klipova postiže se očiglednost u nastavi. To je naročito važno, kada nam određeni pojmovi koje učenici treba da usvoje, nisu na raspolaganju u originalnom, prirodnom obliku (životinje, pojedine vrste voća i vinove loze), pa ih je moguće prikazati putem filma ili slike u prirodnom okruženju. Multimedijalni softver je veoma pogodno nastavno sredstvo koje učitelj može da iskoristi u frontalnoj organizaciji časa, obraćajući se svim učenicima istovremeno, tako da živu reč nastavnika prati i multimedijalna prezentacija, uz mogućnost dopunskog objašnjenja. Lekcija je prezentovana u elektronskom obliku putem projektora, a tekst je vrlo jasan i uočljiv u svakom delu učionice, bez obzira gde učenici sede. Na isti način je moguće čuti i videti film koji se prikazuje u okviru lekcije. Ovaj softver je moguće primeniti u individualizovanoj nastavi, u kojoj se više poštuje samostalnost učenika i napredovanje individualnim tempom, pa je funkcija nastavnika svedena na dodatno objašnjavanje, usmeravanje, dopunjavanje, prema potrebi pojedinca. Sama lekcija je podeljena na sekvence ili porcije (deonice), poređane po principu od lakšeg ka težem, koje sadrže osnovne informacije koje učenik treba da usvoji. Usvojena znanja učenik praktično primenjuje (odgovara na pitanja, rešava zadatke). Nakon učenja lekcije učeniku se nude zadaci (pitanja), koje učenik rešava, dobijajući povratnu informaciju o tome da li je tačno ili netačno uradio. Ukoliko nije tačno odgovorio, učenik se upućuje nazad na lekciju, kako bi detaljnije proučio sadržaj i došao do tačnog rešenja. Ako je odgovor bio tačan, učenik se upućuje na sledeći zadatak (pitanje). Pošto savlada određenu sekvencu (odeljak), prelazi na sledeću. Ovaj programirani materijal pripada kombinovanom tipu, jer omogućava sposobnijim učenicima napredovanje brže od ostalih, tako što im je dozvoljeno da preskaču članke, čiji sadržaj im je poznat. Manje sposobnim učenicima, pored toga, dozvoljava da se duže zadrže na proučavanju određenih članaka i po potrebi konsultuju dopunske informacije. Sekvenca se sastoji od niza međusobno povezanih članaka. Članak (porcija, doza) čine: uvodna informacija kojom se učenik obaveštava o novom gradivu, zadatak koji treba rešiti i povratna informacija o uspešnosti rešavanja zadatka. Na samom početku je dat algoritam, koji predstavlja niz precizno definisanih postupaka kojih se učenik mora pridržavati prilikom rada na programiranom materijalu. U cilju boljeg funkcionisanja softvera, preporuka je da se otvara u Mozilla Firefox – u. U nastavnoj jedinici Voćnjak i vinograd su linearno date sekvence: 1. Pojam voćnjaka i vinograda 2. Sočno voće 3. Suvo, južno i tropsko voće 4. Pojam vinove loze 5. Stanari voćnjaka i vinograda. U okviru sekvence Pojam voćnjaka i vinograda, dati su članci u vidu linkova: • Pojam voćnjaka i vinograda • Uslovi gajenja voća • Uslovi gajenja vinove loze • Gajenje voća i vinove loze na plantažama. U okviru sekvence Sočno voće, postoje sledeći članci: • Jabučasto voće • Koštuničavo voće • Jagodasto voće. U okviru sekvence Suvo, južno i tropsko voće, dati su sledeći članci: • Suvo voće • Južno voće • Tropsko voće. U okviru sekvence Pojam vinove loze, dati su sledeći članci: • Vinova loza • Izgled i sorte vinove loze • Proizvodnja vina. U okviru sekvence Stanari voćnjaka i vinograda, dati su sledeći članci: • Poželjni stanari voćnjaka i vinograda • Nepoželjni stanari voćnjaka i vinograda. Nakon svake sekvence vrši se provera znanja iz iste. Ukoliko učenik želi, pored osnovnog (obaveznog nivoa) koji svaki učenik treba da savlada, prema propisanom nastavnom planu i programu, dostupni su mu sadržaji naprednog (neobaveznog) nivoa za svaku od pet sekvenci. Pošto svi učenici završe sa proučavanjem sadržaja lekcije, u završnom delu časa bi trebalo realizovati mikrotest znanja, u cilju rekapitulacije gradiva. MIKROTEST ZNANJA Ime i prezime učenika: ________________________________________________ Razred i odeljenje: ________ 1. Dopuni rečenice: Voćnjak je _____________________________________________________________________________. Vinograd je ____________________________________________________________________________. 2. Za koju vrstu staništa kažemo da odlično uspeva na stranama manjih uzvišenja, sa peskovitim zemljištem, na kome se voda ne zadržava i gde ima sunčeve svetlosti i toplote u izobilju. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. a) Voćnjak b) Vinograd 3. Koji su poželjni stanari voćnjaka i vinograda. Zaokruži slova ispred tačnih odgovora. a) Zec b) Pčela c) Krtica d) Vrana e) Kišna glista f) Štitasta vaš g) Senica h) Vinogradarski puž i) Detlić 4. Koje su najpoznatije sorte vinove loze? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. a) Najpoznatije sorte su: jonatan, zlatni delišes, ajdared… b) Najpoznatije sorte su: smederevka, hamburg, afus – ali… 5. Poveži slike voća sa grupom kojoj pripadaju: JAGODASTO KOŠTUNIČAVO SUVO JUŽNO TROPSKO
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Оливера Остојин
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД 11070 Београд О.Ш. ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ