Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Природна станишта
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Природна станишта
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Математика, Српски језик, Музичка култура
   
   
Фајл са описом тока часа Digitalni cas - prirpodna stanista.doc
Фајл који представља прилоге рада Prirodna stanista.zip
Опис рада
Тематски дан Природна станишта обухвата четири часа из наставних предмета: математика, српски језик, природа и друштво и музичка култура, који су повезани заједничком темом. Њоме се ученици баве кроз садржаје ова четири предмета у трећем разреду основне школе као и у току овог планираног тематског дана. Часови математике, српског језика и познавања природе су часови утврђивања наставних садржаја и као такви су дали простора за проширивање стечених знања на другачији и ученицима занимљив начин. Час музичке културе је час обраде који се уклопио у тему дана, те смо и њега повезали и интегрисали у тематски дан и тиме обогатили садржаје. Кoрелације међу предметима су непрестане и вишеструке. Овакав приступ настави је дао могућност да се различити садржаји ускладе и повежу у заокружену наставну целину. У припреми и реализацији теме, кроз четири наставна предмета, коришћен је интердисциплинарни приступ, заступљена је проблемска настава, коришћена су искуства ученика као полазиште за стицање продубљенх знања, решавани су задаци, а заступљен је и практичан рада. Разноврсне и осмишљене активности су допринеле непрекидној активности ученика у стицању функционалних знања и укључивању свих ученика у наставни процес у складу са њиховим индивидуалним могућностима Како би припремиле и реализовале часове користиле смо и дигиталне фотографије из личних и интернет албума, интернет сајтове на којима се налазе одређени садржаји, интернет издања приручника, тонске записе са интрернета, музички ЦД, видео спот, ППТ презентацију као и наставне листиће које смо саме израдиле. Коришћени су компјутерски програми: Mozila Firefox, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Winamp, CorelDRAW. На реалицаји оваквог тематског дана радиле смо у тиму, тако да смо размениле и сопствена искуства и знања и научиле по нешто ново, а тиме и повећале и сопствене компентенције које ће нам дати могућност да се, у циљу што квалитетнијег наставног процеса и даље усавршавамо.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Нада Турчиновић
РУМА 22400 Рума О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
2. Ирена Лазаревић
РУМА 22400 Рума О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
3. Живка Илић
РУМА 22400 Рума О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ