Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Приемна ИТК у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Шуме
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Српски језик, Чувари природе, Ликовно
   
   
Фајл са описом тока часа Шуме.doc
Фајл који представља прилоге рада Zaklina Sokolovic.zip
Опис рада
Циљеви часа Општи циљ: Упознати животну заједницу шуме, биљни и животињски свет шуме, као и услове живота који владају у животној заједници шуме, Ученици треба да науче да разликују врсте шума и уоче међусобну зависност биљног и животињског света Васпитно- образовни задаци: Повезивање нових знања са искуством и знањем ученика, Развијање еколошке свести, Развијање основних елемената логичког мишљења, Развијање способности запажања основних својстава објеката,појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности Развијање радозналости,интересовања и способности за активно упознавање природе, Наставне методе: Монолог, дијалог, илустративно- демонстративна, аналитичко-синтетичка, кооперативна Облици рада: фронтални, индивидуални, групни Усаглашеност са наставним планом и програмом: Просветним планом и програмом за трећи разред предвиђена је обрада наставне јединице шуме на једном часу. Услови за реализацију часа: За реализацију часа неопходан је рачунар и видео бим (пројектор). Потребно је да распоред клупа буде подешен за рад у четири групе.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Жаклина Соколовић
ЛЕСКОВАЦ 16000 Лесковац О.Ш. ЈОСИФ КОСТИЋ