Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Рак Кројач
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина
Наставна јединица Прича о Раку Кројачу
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Народна традиција Ликовна култура Природа и друштво Математика
   
   
Фајл са описом тока часа PRIPREMA ZA CAS RAK KROJAC.doc
Фајл који представља прилоге рада RAK KROJAC prezentacija
Опис рада
Српски језик - 2 часа У в о д н и д е о ч а с а : *Час започињем игром откривања. Ученике поделим у две групе. Свакој групи дам цедуљу на којој је написан задатак. Прва група треба да открије наслов приче а друга група име аутора приче. I група: _ Р _ _ А _ _ _ К _ К _ _ _ _ Ч _ II група: _ _ С _ _ К _ М _ _ _ _ М _ _ _ Ћ I група открива да је реч о причи: ,,ПРИЧА О РАКУ КРОЈАЧУ,, II група открива да је аутор приче: ,,ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ,, *У даљем току уводног дела часа записујем наслов приче и име писца на табли, а ученици то исто пишу у својим свескама. *Затим водимо разговор о томе да ли знају какав је то занат КРОЈАЧ, и шта од алата за рад треба једном кројачу. ( Очекујем да ће ученици који изучавају изборни предмет Народну традицију својим друговима дати детаљније одговоре на постављена питања.) Г л а в н и д е о ч а с а : * Пуштам на касетофону CD на коме професионални глумци интерпретативно читају ПРИЧУ О РАКУ КРОЈАЧУ, а ученици пажљиво слушају. * Ученике упућујем на читање текста у себи, са задатком да подвуку оловком непознате речи у тексту. * На пројекционом платну, помоћу рачунара и пројектора пуштам презентацију ПРИЧЕ О РАКУ КРОЈАЧУ, следећим редоследом слајдова: *НАСЛОВ ПРИЧЕ *БИОГРАФИЈА ПИСЦА (читам ученицима биографију песникиње) *НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ (дајем ученицима објашњење непознатих речи) *ЛИКОВИ ( издвајамо главни лик и остале ликове приче и ученици записују то у свијим свескама) *ЗА РАДОЗНАЛЕ ( из приручника за природу и друштво узет опис рака, штуке, пастрмке и гргеча) *ВРЕМЕ И МЕСТО ДОГАЂАЊА (одређују и записују када и где се радња приче одвија) *После ових слајдова пред ученике постављам 1. задатак ,да причу поделе на целине читајући је наглас . *Пуштам слајдове везане за *АНАЛИЗУ ПРИЧЕ. За сваку целину предвиђен је слајд са текстом који чини одређену целину, а ученици у својим читанкама бележе докле је која целина.Сваку целину прати и слајд са илустрацијом. *Укупно ова прича има седам целина. *Следећи , 2. задатак , везан је за давање наслова целинама. *Неки од очекиваних наслова дајем на следећем слајду, који изгледа овако: 1.целина:Вредни Рак Кројач 2.целина:Рибе наручују нове хаљине 3.целина:Рачићи у потрази за материјалима 4.целина:Припрема за забаву 5.целина:Рачићи плачу у мутној води 6.целина:Повратак Рака Кројача 7.целина:Забава у виру *Ученици записују наслове целина у своје свеске. *Следећи ,3.задатак ,који ученици треба да раде , односи се на њихов рад по групама. Ученици се извлачењем цедуље са истим знаком поделе у пет група. *Свака група добија одговарајућа питања и задатке.Питања за сваку групу налазе се и на слајдовима. *Свакој групи поделим наставне листиће и по један лист од блока за илустрацију. Ликовна култура - 2 часа ТОК ЧАСА:  Уводни део: Разговор о становницима реке( рак, штука, пастрмка, гргеч, жаба...) Представљање ликова читањем текста који сам предходно припремила и написала. Текст читају неколико ученика.  Главни део часа:Ученике делим у четири групе. * Прва група ученика прави речно дно од хамера и папира у боји техником гужвања и лепљења папира на постојећи хамер; * Друга група боји и исеца рака и рачиће; * Трећа група боји и сече рибе каћиперке; * Четврта група боји и исеца жабе крекетуше.  Завршни део часа: Припрема сцене за драматизацију приче фиксирањем израђеног речног дна за дрвени рам и лепљење исечених ликова рака, рачића, риба и жаба на дрвене штапиће.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Смиља Миленовић
ЗРЕЊАНИН 23263 Книћанин О.Ш. СТЕВАН КНИЋАНИН