Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Учење на даљину у разредној настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 4. разред
Наставни предмет Матерњи језик/говор са елементима националне културе
Наставна јединица Збирне именице
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа Prikaz toka casa-Zbirne imenice.docx
Фајл који представља прилоге рада
Опис рада
Иницирала сам увођење е – учионице како бих часове самосталног рада из српског језика у целодневној настави учинила ефектнијим и ефикаснијим , односно, како би часови учења били засновани на самосталном раду ученика уз сталну повратну информацију о резултатима тог рада. То се поклопило са идејом Директора школе о постепеном увођењу наставе на даљину, која би омогућила да ученици који изостају из школе елктронски прате наству. Можемо да се похвалимо да је школа у великој мери опремљена за припрему и реализацију наставе коришћењем информационо комуникационих технологија (ИКТ). Постојање адекватне опреме је само полазна основа за ангажовање различитих субјеката (наставника, педагога, психолога, стручњака ван школе) и стављање те опреме у службу учења. Школа под утицајем информатизације друштва треба да се мења, али, и да у складу са тим тенденцијама буде генератор промена. Како бисмо постигли наведене циљеве, оформили смо тим на нивоу школе, проучили нама досрупне софтверске платформе и определили се за Мудл (Moodle), један од бројних система за управљање процесом учења коришћењем web –a. Мудл (Moodle) је бесплатан и open source. Омогућава интерактивност, лак је за коришћење од стране ученика, није га тешко администрирати, као ни креирати едукативни материјал, може се проширивати, дозвољава употребу различитих облика рада и врста наставе. Предвиђено је да ученици користе материјал у току самосталног рада у целодневној настави у кабинету за информатику. Материјал садржи лекцију, вежбање и проверу знања у електронском облику. Ученици раде самостално и индивидуално.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Гордана Степић
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД 11000 Београд О.Ш. МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС