Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Прошлост - осврт уназад
Разред у ком се реализује наставна јединица 4. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Временска лента
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Од играчке до рачунара Српски језик Музичкакултура
   
   
Фајл са описом тока часа proslost.doc
Фајл који представља прилоге рада prilog.rar
Опис рада
Рад представља интердисциплинарни приступ увођења ученика у садржаје о прошлости. Реализује се на 4 часа. Први час је час Природе и друштва на коме се обрађује наставна јединица "Како се живело некад; Временска лента". Увод у тему постиже се гледањем филма са интернета о животу у Београду почетком 15. века. У даљем току часа ученици самостално уче користећи уџбеник, креирају мапе ума, систематизују научена знања посматрајући презентацију . Други је час Српског језика. Емоционално-мотивациона припрема постиже се презентовањем садржаја о задужбинама Немањића са интернета. Рад се наставља кроз обраду народне легенде "Најбоље задужбине". Ова два часа могуће је рализовати у једном дану. Трећи је час Од играчке до рачунара. На часу ученици систематизују претходно стечена знања и вештине из овог предмета кроз наставну јединицу "Креирамо, стварамо-временску ленту". Ученици у групама, сарађујући, претражују препоручене интернет странице, врше селекцију информација и фотографија, штампају их, секу, лоцирају на временској ленти, лепе. Повратна информација следи након презентовања продуката рада. Четврти час је Природа и друштво – "Временска лента". Ученици утврђују стечена знања у пару решавајући интерактивне задатке у оквиру електронског квиза креираног помоћу програма Хот Потејтос. На крају часа слушају старе српске композиције, препознају инструменте и цртају их. Приликом планирања ових часова посебна пажња посвећена је: • интердисциплинарном приступу садржају, • вршњачком кооперативном учењу, • разноврсним наставним методама и облицима у циљу динамичности активности, • повећању мотивисаности и ангажовања ученика обезеђујући окружење које је блиско ученичком искуству (ИКТ), • правовременој повратној информацији.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Невена Перић
СМЕДЕРЕВО 11300 Смедерево О.Ш. ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ