Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена комбиновања традиционалног и е - учења
Разред у ком се реализује наставна јединица 4. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Груписање живог света
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа jhs10.1.3.2.50-install.zip
Фајл који представља прилоге рада Prilog_radu.7z
Опис рада
Развој ИКТ-а омогућио је да настава буде заснована на целокупном сазнајном систему прилагођеном индивидуалним способностима и интересовањима сваког ученика. Са друге стране, процес учења није везан само за индивидуалне напоре, него се заснива на интеракцији ученика и наставника и ниховој међусобној комуникацији. Стога учење засновано на комбиновању вредности е - учења и предности класичних предавања треба да буде задатак у циљу стварања што свеобухватнијих ресурса за учење. Овај рад представља пример организовања часа на горе изнетим принципима и захтевима. Комбинацијом традиционалног начина учења и електронских образовних материјала (дигитални филм, истраживање на интернету, интерактивне вежбе) развија се мотивација и заинтересованост ученика а тиме и већи квалитет наставе и повећање могућности усвајања градива. Овим поступком подстиче се аналитичко мишљење, синтеза стеченог знања и самосталност у решавању проблема и одлучивању. Исто тако, ученици су у прилици да упознају и за њих недовољно испитане начине стицања знања усмеравањем на учење на даљину пошто су сви електронски материјали изнети на часу доступни на интернету. Тиме им се омогућава да уче независно, властитим темпом, на месту и времену које сами одаберу. Надам се да ће овај рад допринети афирмацији и већој примени ИКТ-а у наставном процесу као и да ће омогућити заинтересованим колегама стицање увида у могуће начине организације рада на часу применом комбиновања традиционалног и е - учења.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Саша Матешић
ИРИГ 22408 Врдник О.Ш. МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА