Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Дигитални час у настави биологије
Разред у ком се реализује наставна јединица 5. разред
Наставни предмет Биологија
Наставна јединица Цвет
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа tok casa.doc
Фајл који представља прилоге рада Prilozi.zip
Опис рада
Oгледни час је реализован у јануару 2011. године. Наставна јединица – ЦВЕТ Тип часа – обрада Временски оквир трајања часа – два школска часа Примењена је метода информационе технологије током целог часа, комбинована са другим наставним методама, пре свега интерактивним методама. Наставник је на врло једноставан начин приближио садржај ученицима користећи занимљиве примере из свакодневног живота (преовлађује кооперативно учење). На адекватним местима наставник повезује садржај са другим наставним областима и тима задовољава принцип интердисциплинарности. ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ ЧАСА - разумевање природних законитости - стицање знања и система појмова везаних за наставни предмет - усвајање умења и једноставних метода и поступака специфичних за наставни предмет и оспособљавање ученика за једноставна истраживања - развијање способности повезивања знања (интердисциплинарност) - развој свести о значају наученог градива и примени стечених знања у свакодневном животу - подстицање мотивације за учење - развијање способности комуницирања и дијалога - формирање естетског укуса - формирање ставова, уверења и система вредности - развој свести о себи и способности самооцењивања - развијање љубави према природи и осећања дужности да се природа чува и заштити
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Оливера Ђорђевић
ПЕТРОВАЦ 12300 Петровац О.Ш. БАТА БУЛИЋ