Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена ИКТ у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 5. разред
Наставни предмет Информатика и рачунарство
Наставна јединица Програми за рад са мултимедијом
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа Cas.doc
Фајл који представља прилоге рада Prilog rada.rar
Опис рада
За тему "Увод у мултимедију" је предвиђeнo 8 часова, при чему треба обрадити следеће наставне јединице: *Увод у мултимедију (1 час) *Програми за рад са мултимедијом (4 часа) *Примена мултимедије у настави (1 час) *Коришћење CD-а и DVD-а са аудио и видео садржајима (књиге, енциклопедије, атласи) (2 часа). При реализацији тематске целине "Увод у мултимедију" ученике треба упознати са појмом мултимедија. Треба оспособити ученике да користе неке најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Media Player, Winamp, Sound Recorder, Windows Picture and Fax Viewer, Paint, Real Player, Micro DVD...). Дати им основне информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу едукативних CD-а и DVD-а (електронске књиге, енциклопедије, атласи...). Наставна јединица “Програми за рад са мултимедијом” је планирана за 4 часа и то прва два часа као обрада новог градива док су следећа два вежбе. На првом часу (за који је урађен пример час) је планирано да се ученицима објасне следеће апликације за рад са мултимедијом: Media Player, Winamp, Sound Recorder и Windows Picture and Fax Viewer.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Милан Лукић
КРУШЕВАЦ 37000 Крушевац О.Ш. ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ