Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена документарног филма у настави историје
Разред у ком се реализује наставна јединица 5. разред
Наставни предмет Историја
Наставна јединица Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Географија
   
   
Фајл са описом тока часа prikaz toka casa.docx
Фајл који представља прилоге рада Prilog.rar
Опис рада
Наставна јединица Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат се обрађује у петом разреду основне школе. Наставник ову наставну јединицу обрађује применом документарног филма. Изабрао је телевизијски документарни филм у продукцији Историјског канала Последње упориште њих 300 (History Channel, Last Stand of the 300, USA 2007). Филм је премијерно приказан 2007. године. Циљ је мотивисати ученике, учинити им градиво приступачним и занимљивим, као и обрадити поједине аспекте лекције на визуелан и очигледан начин. Треба имати на уму психофизичке могућности ученика петог разреда који најлакше усвајају градиво на конкретним и очигледним примерима. Наставна јединица Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат погодна је за обраду путем примене документарног филма. На првом часу обраде градива који је приказан, извршена је комбинација илустративно-демонстративне и аудио-визуелне методе. Циљ је био да се комбиновањем PowerPoint презентације, наставниковог излагања, демонстрацијом на историјској карти и пуштањем видео материјала градиво презентује на интерактиван начин који је ученицима близак и интересантан. Коришћени су кратки видео клипови како би се нека важња питања или догађаји ученицима презентовали путем звука и слике. На другом часу утврђивања градива наставник се определио за дужи видео запис (у трајању од пола сата) како би остало довољно времена за дискусију, питања и анализу. Избор садржаја који ће приказати ученицима је најтежи задатак који се поставља пред наставника. Филмски садржај мора бити у складу са циљевима и задацима часа, а нарочито да буде у вези са наставном јединицом и наставном теме коју треба што је могуће боље илустровати. Документарни филмови требало би да имају запажено место у савременој настави историје. Примена документарних филмова у настави историје чине час интересантним и занимљивим, а процес усвајања знања је лак и подстицајан за ученика.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Александар Тодосијевић
БЕОГРАД-ЗЕМУН 11080 Београд О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ