Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена ИКТ у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 5. разред
Наставни предмет Техничко и информатичко образовање
Наставна јединица Коришћење енергије Сунца, ветра, воде
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Информатика и рачунарство
   
   
Фајл са описом тока часа Prikazcasa.docx
Фајл који представља прилоге рада Prilog.rar
Опис рада
У раду је представљен приказ тока часа при обради наставне јединице Коришћење енергије Сунца, ветра, воде уз коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ). Наставним планом и програмом за 5. разред премета техничко и информатичко образовање предвиђена су два школска часа за обраду ове лекције из наставне теме Енергетика. Настојало се да се примена енергије Сунца, ветра и воде (обновљиви извори) ученицима представи на занимљив и не превише сложен начин. Рад садржи бројне цртеже и слике енергетских претварача (соларни колектор, водена турбина, ветрогенератор), као и уређаја и постројења у којима се они налазе. Осим тога дати су и хиперлинкови до web сајтова на којима се могу видети анимације функционисања поменутих енергетских трансформатора, тако да се постиже јаснија визуелизација. У циљу бољег разумевања принципа рада поменутих система предложена је и анализа истих, а питања и могућа решења задатака пружају ученицима додатну помоћ. Примена доступних ИКТ-а, тј. рачунара, интернета и програма Microsoft Office Word 2007 (за цртање па и приказ звучних фајлова) доприноси бољем и бржем разумевању и савладавању градива. Употребљени су и софтвери (Microsoft Office Excel 2007, GIF Animator, Windows Movie Maker), уз објашњење основе рада у њима, који на динамичан и креативан начин представљају разматране субјекте, чиме се укупно остварује већи квалитет наставе.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Драган Крецуљ
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД 11070 Београд О.Ш. ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ