Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ - Водоземци
Разред у ком се реализује наставна јединица 6. разред
Наставни предмет Биологија
Наставна јединица Водоземци-начин живота, грађа и корелација са стаништем (жаба). Размножавање и развиће. Разноврсност (жабе, даждевњаци, мрмољци), значај
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа prikaz toka cas vodozemci.rar
Фајл који представља прилоге рада Prilog.rar
Опис рада
У раду је описан час обраде новог градива наставне јединице водоземци у оквиру наставне теме хордати. Уводни део часа обухвата понављање градива у виду дијалога ученика и наставника, повезивање претходно стечених знања и истицање циља часа. Главни део часа обухвата обраду градива наставне јединице, док завршни део часа обухвата понављање обрађене теме кроз дијалог са ученицима, уз помоћ наставних листића. Час се реализује индивидуалним и фронталним облицима рада, применом вербално-текстуалних и илустративно-демонстрационих метода уз помоћ PowerPoint презентације. Презентација је богата мултимедијалним садржајима: текст, фотографије, слике и крaтки филмови. У презентацији су примењени ефекти прилагођене анимације (custom animation), флеш анимације (flash animation) и хиперлинка (hiperlink). Примењени садржаји презентације повећали су заинтересованост и мотивисаност ученика, олакшали су усвајање нових наставних садржаја, самим тим кроз остваривање циља и задатака часа задовољени су захтеви образовних стандарда.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Биљана Голошин
ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин О.Ш. ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ