Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Чувари града
Разред у ком се реализује наставна јединица 6. разред
Наставни предмет Грађанско васпитање
Наставна јединица IИдентификовање проблема у локалној заједници
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Информатика, Чувари природе, Ликовна култура
   
   
Фајл са описом тока часа tok casa.doc
Фајл који представља прилоге рада prilog.rar
Опис рада
Рад је представљен на неколико нивоа који су обједињени у једну целину: Увођење новина Издвајамо неколико новина: 1. У припреми и реализацији овог пројекта нам је помогло коришћење савремене технологије (Интернет, PowerPoint, Corel Draw). 2. Сарадња са локалном заједницом и покровитељима пројекта. 3. Сарадња са медијима (електронски медији). 4. Примена стечених знања из екологије (изборни предмет), у оквиру овог пројекта 5. Активност ученика на терену, ван школе, у сврху унапређења пројекта (фотографисање, интрвјуи). 6. Радом на овом пројекту ученицима је омогућено да примене стечено знање у пракси. Мотивација - Мотивација за реализацију овог пројекта је првенствено била очување животног окружења. То окружење чини, пре свега, наша школа а онда и цела локална заједница. - Основни мотив при избору теме овог пројекта је буђење свести деце, да заштита средине у којој живе зависи искључиво од њих. - Мотивација је била и повезивање предмета који имају додирних тачака са овом темом. 2. Планирање и организација часа Циљеви часа Образовни: - обнављање раније стечених знања о заштити човекове средине; - развијање свести ученика о њиховој улози у заштити околине; - изналажење више могућности у сврху очувања природе која нас окружује; - развијање тимског рада кроз планирање и реализацију пројекта. Васпитни: - развијање интересовања за заштиту средине у којој живимо; - истицање значаја човекове бриге за природу; - подстицање љубави за природу; - развијање истраживачког духа и неговање креативности. Функционални: - уочавање актуелних проблема загађења околине у локалној заједници; - примена теоријских знања у практичним ситуацијама (одлазак у природу и уочавање проблема на лицу места, фотографисање и презентација сакупљеног материјала); - планирање и разрада мисаоних ситуација, анализа, синтеза, упоређивање, апстракција и генерализација. Методе рада: - активне методе рада; вербална, илустративно – демонстративна, писани радови, ликовни радови, практични радови, кооперативна, искуствена метода. Облици рада: - активно учење, фронтални, индивидуални, групни. Усаглашеност са наставним планом и програмом У оквиру наставе Грађанског васпитања, наставним планом и програмом предвиђен је слободан избор проблема на коме ће се радити. Посебно је истакнуто уочавање проблема у локалној заједници. Такође је предвиђено и прикупљања података о проблему, израда студије и јавно представљање. Рализација оваквог плана активно укључује и предмет Информатику, у оквиру ког ученици могу лакше реализовати пројекат. На нивоу корелације, активно су усаглашени предмети Екологија и Ликовно васпитање. Услови за реализацију часова Часови су реализовани у информатичком кабинету, јер је он опремљен компијутерима са интернет везом и видео - бимом. Прилагођен је тимском и проблемском раду и располаже осталим средствима која се могу користити у сврху реализације пројекта (табла, касетефон, ДВД плејер, штампач, фотоапарат, камера...) За реализацију пројекта су неопходни рачунари са Microsoft Office пакетом (Word, PowerPoint) и Corel Draw-ом, Интернет, видео - бим, касетофон, ЦД, хамер папир, разнобојни фломастери, фотоапарат, камера... За приказ овог пројекта потребно је минимално четири часа.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Бранислава Буквић
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 21470 Бачки Петровац О.Ш. ЈАН ЧАЈАК
2. Јанка Струхарова
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 21470 Бачки Петровац О.Ш. ЈАН ЧАЈАК
3. Мариа Миленковић
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 21470 Бачки Петровац О.Ш. ЈАН ЧАЈАК