Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Моравска Србија у борби против Турака
Разред у ком се реализује наставна јединица 6. разред
Наставни предмет Историја
Наставна јединица Моравска Србија у борби против Турака
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) - Географија - Српски језик - Ликовна култура
   
   
Фајл са описом тока часа Oba casa Moravska Srbija.doc
Фајл који представља прилоге рада PPT Moravska Srbija.zip
Опис рада
Обрађена је наставна јединица за VI разред: Моравска Србија у борби против Турака, у оквиру наставна теме: Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања, на два часа. На првом часу се усвајају кључна историјска, релевантна, знања везана за владавину кнеза Лазара и Косовску битку кроз програмирани материјал, који се састоји из 5 кратких текстуалних делова, питања на која мора ученик да одговори на основу текста и сликовни материјал, који прати текст и питања. Одговор на једно питање води ученика до следећег питања и тако редом. Нетачан одговор враћа ученика на примарни текст. У току одговарања , тачне одговоре записују у свеску, које ће потом заједно са наставником, фронтално проверити. На крају часа ученици попуњавају упитник, којим процењују овај облик рада и своје учешће у њему. На другом часу утврђују се чињенице са предходног часа и обрађује се легендарни аспект Косовског боја у слици и речи, у истоименој ППТ. Искоришћени су одломци из већ учених песама Косовског боја на часу српског језика и ликовни материјал да се оживи догађај, а кроз ППТ се провлаче питања на која ученик треба да размисли. У другом делу часа добијају десетоминутни тест, а након његове израде, сами ученици једни другима, уз помоћ наставника, прегледају тест и оцењују га. Осмишљене активности користе предности мултимедијалне презентације догађаја, интерактивност (слику, реч-текст,стих, питање), корелацију са географијом, српским језиком и ликовном културом (интердисциплинарност. Предвиђено градиво наставним планом и програмом се пролази кроз следеће врсте активности: програмирани материјал, ППТ, одговарање на питања индивидуално и са наставником , тест и прегледање тестова, и свето би требало да буде сасвим довољно за једно задовољавајуће савладавање лекције за већину ученика. Аутори: Весна Лучић и Јелена Кузмић
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Весна Лучић
УЖИЦЕ 31000 Ужице О.Ш. СТАРИ ГРАД
2. Јелена Кузмић
УЖИЦЕ 31000 Ужице О.Ш. НАДА МАТИЋ