Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Моје духовно наслеђе
Разред у ком се реализује наставна јединица 6. разред
Наставни предмет Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина
Наставна јединица Ја знам ко сам - анализа домаћег задатка
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Информатика и рачунарство
   
   
Фајл са описом тока часа Ja znam ko sam opis casova.doc
Фајл који представља прилоге рада za konkurs.rar
Опис рада
Часови интегрисане наставе се организује у кабинету за информатику. На овим часовима интегрисане су теме из српског језика и из информатике и рачунарства са циљем да се на конкретном примеру из наставе српског језика обради наставна лекција из информатике и рачунарства како би ученици уочили повезаност школских лекција и живота и научили да примењују разноврсна знања. Поред развијања писмености и богаћења речника ученици увежбавају и усавршавају гласно читање и читање у себи. Ученици уче да уочавају кључне речи и издвајају их. Истраживањем и уочавањем повезаности прошлости и садашњости, наших простора и простора Европе, ученици и на тај начин развијају поштовање према културној баштини и потребу да се она негује и унапређује. Откривајући значајне личности и грађевине из крајева у којима су живели њихови преци код ученика се развија осећај поноса и патриотизма, а уједно увиђају колико је различитости створио један културни простор. Код ученика се развија и интересовање за примену рачунара у свакодневном животу и раду. Истраживањем преко интернета ученици проширују своја сазнања из српског језика и књижевности, информатике и рачунарства, историје, географије, физике, ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања, грађанског васпитања. Примена рачунарске графике развија код ученика креативност. Функционални задаци. - развијање способности и навика за коришћење дигиталних технологија; - увежбавање и оспособљавање за тимски рад; - развијање социо-културних навика; - развијање креативности у подизању нивоа разумевања и правилне продукције језика;
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Бранка Бубањ
НОВИ САД - ГРАД 21000 Нови Сад О.Ш. ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ
2. Драган Спиридонов
НОВИ САД - ГРАД 21000 Нови Сад О.Ш. ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ