Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Program za jednostavno crtanje MS Visio 2003
Разред у ком се реализује наставна јединица 6. разред
Наставни предмет Техничко и информатичко образовање
Наставна јединица Program za jednostavno crtanje MS Visio 2003
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Informatika i računarstvo
   
   
Фајл са описом тока часа Priprema Goran Lazic MS Visio 2003..doc
Фајл који представља прилоге рада Prilozi Goran Lazic MS Visio 2003.rar
Опис рада
U okviru plana i programa za 6. razred osnovne škole, sredinom oktobra obrađuje se nastavna tema informatičke tehnologije. Cilj je da se ostvari kontinuitet primene računara u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja. Ova nastavna tema se realizuje posle nastavne teme tehničko crtanje u građevinarstvu. Razlog tome je što postoje jednostavni softveri koji se mogu koristiti za crtanje i projektovanje bez programiranja (Google SketchUp, Envisioneer Express 3.0, Microsoft Office Visio 2003, Sweet Home 3D). Na taj način učenici upoznaju primenu računara na konkretnim sadržajima i rad sa CD-romom, flash memorijom i štampačem. Pisana priprema rađena je za 2 časa (dvočas) i sadrži sledeće celine: - 1. čas: podsećanje učenika na osnovna pravila i standarde pri izradi crteža u građevinarstvu, objašnjenje potrebe korišćenja programa za jednostavno crtanje kako bi olakšali svoj rad. - prikaz osnovnih koraka na početku rada sa programom MS Visio 2003. Uz pomoć prezentacije objasniti pokretanje programa, osnovna podešavanja, izgled osnovnog prozora, grupe alata i način njihovog korišćenja pri izradi pojedinih konstruktivnih elemenata na crtežu. - 2. čas: praktična primena stečenih znanja sa prethodnog časa i izrada zadatka korišćenjem navedenog programa uz angažovanje svih učenika. Svakom učeniku dati primerak zadatka sa gotovom slikom plana stana (zadatak u prilogu) Primenu računara prilagoditi konfiguraciji računara kojom škola raspolaže.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Goran Lazić
БЛАЦЕ 18420 Блаце О.Ш. СТОЈАН НОВАКОВИЋ