Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Систем органа за циркулацију код човека
Разред у ком се реализује наставна јединица 7. разред
Наставни предмет Биологија
Наставна јединица Систем органа за циркулацију код човека
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) информатика
   
   
Фајл са описом тока часа priprema_casa_SistemOgranaZaCirkulacijuKodCoveka.doc
Фајл који представља прилоге рада Prilzi.rar
Опис рада
У оквиру наставе биологије ученици прво треба да стекну основна знања о грађи и функцију срца , крвних и лимфних судова. У наставку треба да се, кроз практичан рад, вршећи дисекцију свињског срца, упознају са грађом срца. Свој практичан рад фотографишу. У оквиру наставе информатике ученици употпуњују своје знање увидом у садржаје на интернету. Затим користе прикупљен материјал са часа биологије (усвојена знања и своје слике са часа) и са интернета те стварају пројекат на задату тему, односно мултимедијалну презентацију при чему сарађују у оквиру групе. Најзад, презентације се приказују пред целим одељењем, а кроз дискусију се врши анализа и вредновање рада, оцењивање и самооцењивање. Оцењује се, с једне стране, пројекат који је помогао у савладавању знања из биологије и, с друге стране, информатички квалитетно одрађена презентација. Рад треба да помогне у савладавању наставних садржаја предмета билогија и информатика, као и да омогући ученицима да кроз тимски рад подигну своја знања и вештине на виши ново квалитета. Васпитно деловање се огледа пре свега у тимском раду, али и у делу оцењивања и самооцењивања радова ученика. Реализација обухвата 2 часа биологије и 2 часа информатике
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Дијана Влашић
НОВИ САД - ГРАД 21000 Нови Сад О.Ш. ПРИ ГИМНАЗИЈИ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
2. Светлана Малетин
НОВИ САД - ГРАД 21000 Нови Сад О.Ш. ПРИ ГИМНАЗИЈИ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ