Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Графичко представљање зависности брзине тела од времена при равномерно убрзаном праволинијском кретању без почетне брзине
Разред у ком се реализује наставна јединица 7. разред
Наставни предмет Физика
Наставна јединица Графичко представљање зависности брзине тела од времена при равномерно убрзаном праволинијском кретању без почетне брзине
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа silaikretanje_deo.doc
Фајл који представља прилоге рада silaikretanje.zip
Опис рада
Час који је приказан припада типу часа који је намењен утврђивању и вежбању предходно стеченог знања из области сила и кретање. Циљ часа је да ученици повежу више наставних јединица кроз проблем кретања колица под дејством силе затезања нити о коју су обешени тегови. Поред јасног одређивања појма равномерно убрзаног кретања као кретања са константним убрзањем, ученици се оспособљавају да у свом раду користе компјутер, пре свега за графичку обраду података. На тај начин ученици активно математички и помоћу рачунарске графике описују равномерно убрзано кретање без почетне брзине. Током часа ученици изводе лабораторијску вежбу, прикупљају неопходне податке, на основу њих израчунавају убрзање колица, а онда цртањем зависности брзине од времена потврђују резултате израчунавања. Тиме ученици виде како се кретање у тродимензионом простору може представити графичким приказом зависности брзине од времена. На часу се подстиче сарадња између ученика и њихова креативност.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Лидија Станковић
ЛЕСКОВАЦ 16221 Велика Грабовница О.Ш. ВУК КАРАЏИЋ