Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Kanada
Разред у ком се реализује наставна јединица 7. разред
Наставни предмет Географија
Наставна јединица Kanada
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Istorija, biologija, informatika
   
   
Фајл са описом тока часа Opis toka casa.docx
Фајл који представља прилоге рада kanada obrada i utvrdjivanje.zip
Опис рада
први час: Канада, обрада градива (редни број часа: 46,према наставном плану и програму) -Уводни део (5мин.) -Усменим излагањем наставник презентује тему часа -Следи подела ученика у групе. Свака група има: атлас, уџбеник и презентацију Канаде у програму Павер Поинт на монитору. Централни део часа(30мин.) -Наставник води ученике кроз презентацију даје сугестије и полако повећава заинтересованост ученика за усвајање нових садржаја. - Ученици сукцесивно прате слајдове, активно учествују у наставном процесу, кроз дијалог са наставником повезују претходно знање из предмета географије, биологије и информатике са новим сазнањима. Ученици, користећи предзнање и вршећи корелацију са другим предметима одређују географски положај Канаде,природне одлике: рељеф,разуђеност,климу,хидрографију. Добијају конкретнну представу о становништву и привреди. Канаде. Такође и занимљивости о живом свету Канаде. -Закључни део часа (10мин.) је предвиђен за понављање и питања ученика. Такође и за сугестије ученика о начину и изгледу презентације .Наставник оцењује залагање ученика. -Ученици добијају домаћи задатак. Рад на домаћем задатку, треба да развије креативност и машту код ученика, што утиче на већу мотивацију. 2. час : Канада- утврђивање градива( редни број:47,према наставном плану и програму) Уводни део часа(5мин.) Наставник подели ученике на групе и уводи ученике у начин рада. Свака група добије на монитору презентацију у програму Павер Поинт на тему Канада-утврђивање, са понуђеним задацима. Централни део часа(20мин.) Ученици решавају задатке на рачунарима кроз комуникацију у групи, са наставником и уз помоћ атласа,уџбеника и интернета . Завршни део часа(15мин.) Ученици кроз излагање одговора на постављене задатке износе свој начин решавања појединачног задатка.При чему развијају дискусију,значи, стичу вештину комуникације, развијају способност да се сами изразе, чиме се подиже праг мотивације. Закључни део часа(5мин.) Наставник уз мишљење ученика , оцењује залагање ученика. Подсећа ученике на тему наредног часа, сходно томе и на њихове обавезе.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Katarina Djordjevic
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА 11050 Београд О.Ш. ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС