Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примене пропорције
Разред у ком се реализује наставна јединица 7. разред
Наставни предмет Математика
Наставна јединица Примене пропорције
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Физика, Хемија, Географија, Ликовна култура, Музичка култура
   
   
Фајл са описом тока часа ток часа - први и други.doc
Фајл који представља прилоге рада PRIMENE PROPORCIJE prvi i drugi cas.zip
Опис рада
У природи се готово све мења, математички речено, величине се мењају. Догађаји су међусобно повезани, зависни. Стога, промена једне величине изазива промене неких других. Пропорционалност је један од најпростијих облика функционалне зависности. У низу примера јављају се две величине које се мењају, али не сваки пут на исти начин. Повећавају се или смањују истовремено или док једна расте друга опада и обрнуто. Заједничко је да се обе зависне величине мењају исти број пута. Познато је да се пропорције користе веома често у математици. Међутим, оне се примењују и приликом решавања разних задатака из свакодневног живота. Није довољно само стицати знање већ га ваља употребити! Предмет математике је толико озбиљан да је корисно не пропустити ниједну прилику да се учини бар мало забавнијим. Откривањем скривених релација ученик не усваја само знање већ и одушевљење у посматрању и истраживању На претходним часовима ученици су усвојили појам пропорције као једнакости две размере, поступак израчунавања непознатог члана пропорције и примене пропорције у задацима из области рачуна поделе, процентног рачуна.За даље увежбавање и проширивање стечених знања планирана су два часа. Проширивање стечених знања из пропорционалних величина одвија се кроз задатке у којима се показује примена и корисна употребљивост стечених знања . Поред стандардних задатака решавају се и задаци који у већој мери мобилишу мисаоне операције ученика, развијају истраживачке способности и побуђују јаче интересовање за стицањем математичких знања. Визуелизација у приказивању проблема математичких садржаја коришћењем рачунара и одговарајућих програма у припреми и реализацији часа и повезивање са конкретним појавама и процесима у којима се срећемо са пропорцијама, помажу да ученици боље усвоје појам пропорционалности и да, мотивисани, са већим интересовањем прихвате задатке. Корелација наставних метода – комбинована примена наставних метода доводи до веће рационализације и интеграције наставног процеса; појачава се пажња и мисаона активност ученика.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Милорад Шуковић
АРАНЂЕЛОВАЦ 34300 Аранђеловац О.Ш. СВЕТИ САВА
2. Зоран Ловрен
АРАНЂЕЛОВАЦ 34300 Аранђеловац О.Ш. СВЕТИ САВА