Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена ИКТ у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 7. разред
Наставни предмет Техничко и информатичко образовање
Наставна јединица Цртање коришћењем рачунара
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Техничко и информатичко образовање 5.р.: Техничко цртање као основ графичке комуникације, Програм за техничко цртање Техничко и информатичко образовање 6.р.: Програм за једноставније цртање Техничко и информатичко образовање 7.р.: Ортогонална пројекција, котирање, пресеци и упрошћавања, просторно приказивање Математика 5.р.: Мерење
   
   
Фајл са описом тока часа Prikaz toka casa.doc
Фајл који представља прилоге рада Prilog.zip
Опис рада
Техничко цртање у машинству је стваралачки и стручни рад пројектанта - машинског инжењера. Њиме се одређују и прописују облици и димензије машинских елемената које треба реализовати у пракси. Технички цртеж или пројекат мора да садржи све потребне техничке карактеристике тог елемента да би био потпуно припремљен за производњу. Да бисмо добили технички цртеж на рачунару користимо се једним бесплатним програмским решењем: Solid Edge 2D Drafting. Ученици након упознавања са основним правилима техничког цртања у машинству и израде техничких цртежа машинских елемената применом прибора за техничко цртање, у ортогоналној и аксонометријској пројекцији приступају изради техничких цртежа помоћу рачунара. На основу модела од дрвета или модела са радних листова израђују ортогонални цртеж модела применом програма Solid Edge 2D Drafting као и тродимензионални цртеж истог модела у програму Google Sketchup који је обрађиван претходних разреда у оквиру наставе истог предмета чиме се постиже корелација унутар предмета.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Бранко Стантић
СУБОТИЦА 24414 Доњи Таванкут О.Ш. МАТИЈА ГУБЕЦ