Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена Web анимација и Power Point програма у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Физика
Наставна јединица Природна радиоактивност; алфа, бета и гама зрачење
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) хемија, техничко образовање, биологија....
   
   
Фајл са описом тока часа Приказ тока часа.docx
Фајл који представља прилоге рада Природна радиоактивност; алфа, бета и гама зрачење.ppsx
Опис рада
Наставну тему Елементи атомске и нуклеарне физике погодно је обрађивати применом ик технолигија јер процесе у микросвету не поимамо интуитивно; они нису чулно опажајни те их тако не можемо непосредно проучавати. Зато је корисно апстрактне појмове визуелизовати. Рад садржи Power Point Show наставне јединице Природна радиоактивност; алфа, бета и гама зрачење, која је на располагању сваком ученику на његовом радном месту у дигиталној учионици. Кроз наставну јединицу наставник води ученике према Приказу тока часа. Циљ часа је да ученици науче да је радиоактивност особина неких елемената да се после одређеног времена трансформишу у друге елементе при чему се из њихових језгара ослобађа радиоактивно зрачење, кога чине алфа или бета честице и гама кванти. Такође ученици треба да науче да се радиоактивне трансформације језгара одигравају по одређеним законитостима. Уз то треба да знају које су карактеристике наведених врста зрачења да би разумевали садржаје који следе а који се односе на интеракцију радиоактивног зрачења са материјом. Описаним приступом једним делом развија се дедуктивно закључивање, које, са индуктивним закључивањем при коришћењу уџбеника, води бржем развоју логичког мишљења. Метод рада на часу обезбеђује концентрисаност на оперативне и дидактичке задатке, чиме се повећава учениково ангажовање и пажња, а тиме подиже ниво усвојености знања.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Ивана Круљ
ЋУПРИЈА 35230 Ћуприја О.Ш. ЂУРА ЈАКШИЋ