Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена ИКТ у настави
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Физика
Наставна јединица Електрична струја у течностима и гасовима
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Хемија Информатика и рачунарство
   
   
Фајл са описом тока часа Elektricna struja u fluidima scenario za digitalni cas.doc
Фајл који представља прилоге рада prilozi digitalni cas.rar
Опис рада
Час спаја три предмета: физику, хемију и информатику и рачунарство. Садржајно спаја физику и хемију, а информатика је помогла у реализацији часа и лакшем обнављању претходног градива. Време потребно за реализацију је два школска часа у блоку (двочас). Нова наставна јединица (Електрична струја у течностима и гасовима) је из плана и програма за физику али је уско повезана са градивом из хемије (електролити, електролитичка дисоцијација, структура супстанце). Приликом рализације часа не користи се табла, креда, свеска, уџбеник и остала уобичајена наставна средства. Уместо свеске, ученици користе наставне листиће урађене у Word-у (прилог) које попуњавају парцијално у току часа, према упуству наставника. У току часа ученици, који су подељени у групе, активно учествују у практичном раду и самостално доносе закључке. Велики број огледа, које час садржи, доприноси неговању тимског рада и интерактивности. За обнављање претходног градива коришћен је блог, који су ученици унапред припремили на часу информатике. Тај део часа презентовали су ученици и нагласили која информатичка знања и вештине су биле потребне да би се направио блог и укратко су демонстрирали рад на блогу, а наставници рад у програму MS Word i АdobeCaptivate. Предложили су да ученици других одељења учествују у доради блога. Ток часа прати ПП-презентација, преко видео-бима, која садржи сва упутства, објашњења, питања, линкове за видео клип и блог, анимацију за електролизу итд. (прилог). На крају часа, ученици су одговарали на питања кроз квиз „Врући кромпирићи“ која су усклађена са националним стандардима. За домаћи задатак добили су да саставе питања за квиз, који ће бити постављен на блогу и доступан свим ученицима. Евалуација је подразумевала да ученици на стикерима напишу најјачи утисак часа, које смо касније сви коментарисали. Час је одржан у току марта месеца као огледни час, дакле, испробан у настави. Час је сниман дигиталном камером тако да се делови видео записа (прилог) могу и касније користити у настави
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Младен Јовановић
НИШ - ПАЛИЛУЛА 18000 Чокот О.Ш. ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
2. Марина Најдановић-Лукић
НИШ - ПАЛИЛУЛА 18000 Чокот О.Ш. ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
3. Данијела Стојановић
НИШ - ПАЛИЛУЛА 18000 Чокот О.Ш. ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ