Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Интерактивни двочас
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Информатика и рачунарство
Наставна јединица Коришћење уграђених функција
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)  
   
   
Фајл са описом тока часа Tok casa.doc
Фајл који представља прилоге рада Ineraktivni dvocas.rar
Опис рада
У раду је обрађена наставна јединица "Коришћење уграђених функција" у Excel-у. За то је искоришћен један двочас ( два спојена часа 45+45=90 минута) са групом од 15 ученика у кабинету са 15+1 рачунаром који имају везу са интернетом и инсталиран софтвер MS Office 2003. Током читавог часа заступљена је електронска комуникација између наставника и ученика, као и између група ученика у виду електронске поште. Уводни део часа се обавља индивидуалним обликом рада. Сваки ученик ради тест-вежбу "Улаз" и у зависности од динамике завршетка вежби ученици се тако деле у 3 групе. Прва три ученика која заврше вежбу постају вође група 1, 2 и 3 и они касније деле улоге и задатке осталим члановима групе. Први део главног дела часа реализује се фронталним обликом рада и у овом делу наставник приказује једну ПП презентацију и демонстрира практичан рад у програму Excel. Други део главног дела реализује се групним обликом рада. Свака група израђује свој задатак, презентује га и креира своју тест-вежбу "Излаз". У завршном делу часа групе уместо резимеа наученог градива раде тест-вежбу "Излаз" коју је направила нека друга група и саопштавају свој резултат. Овај део је уједно и резиме градива наученог на данашњем двочасу.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Иван Премовић
ЛЕПОСАВИЋ 38218 Лешак О.Ш. СТАНА БАЧАНИН