Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Примена образовних дигиталних материјала у настави историје
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Историја
Наставна јединица Послератни свет и његове супротности
Време за реализацију наставне јединице 3 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Географија, грађанско васпитање, српски језик, ликовна култура, музичка култура, информатика и рачунарство, природне науке
   
   
Фајл са описом тока часа prikaz toka casa.docx
Фајл који представља прилоге рада Prilog.rar
Опис рада
Наставна јединица Послератни свет и његове супротности обрађује се у осмом разреду основне школе. Ова наставна јединица је веома комплексна и слојевита јер обрађује теме из политичке и друштвене историје. Обухвата релативно кратак временски период друге половине XX века који обилује догађајима. По наставном плану и програму планирано је два часа обраде и један час утврђивања градива за реализацију ове наставне јединице. Употреба дигиталних образовних материјала (филма, аудио-визуелних материјала, слика и Интернета) отвара врата занимљивом и поучном путовању кроз прошлост. Циљ је да се ученици заинтересују и анимирају за наставни предмет као и да се разбију стереотипи о историји као сувопарном и незанимљивом предмету. На часовима обраде градива наставник преко образовних дигиталних материјала презентује градиво ученицима на интерактиван и занимљив начин. На првом часу обраде градива наставик путем Powerpoint презентацијe обрађује теме из политичке историје (послератно уређење света, Ораганизацију УН, Хладни рат, деколонизацију итд.). На другом часу обраде градива ученицима се презентују теме из друштвене историје и свакодневног живота (научна достигнућа, популарна култура, друштво итд.) Затим би на трећем часу утврђивања градива ученици кроз истраживачку интернет радионицу, решавајући проблемске задатке примењивали стечено знање. Тиме се заокружује процес усвајања и примене знања. Циљ часа је да ученици науче да користе интернет и дигиталне образовне материјале приликом истраживачких задатака. У питању је проблемска настава где је наставни метод усмеран на ученике који имају задатак да примене стечено знање са претходна два часа уз помоћ информационих технологија тј. Интернета. Употреба дигиталних материјала у настави историје значајна је због подизања наставе на виши ниво, развијања критичког мишљења и креативности код ученика, развијања истраживачког духа код ученика, као и сарадње између ученика и наставника.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Александар Тодосијевић
БЕОГРАД-ЗЕМУН 11080 Београд О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ