Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Природне науке
( * означава награђени рад )
ПРВА НАГРАДА
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
1.
*Република Италија 6. разред Географија Република Италија Биљана Јововић
Мирјана Сандић
ДРУГА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
2.
*Животна заједница бара језеро река 3. разред Природа и друштво Водене животне заједнице (баре, језера и реке) Јелена Миленовић
3.
*Разноврсност дупљара 6. разред Биологија Разноврсност дупљара Јелена Палинкаш
4.
*Чаробна природа 3. разред Природа и друштво Животне заједнице Жељка Радојичић Лукић
ТРЕЋА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
5.
*КРУЖЕЊЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ 3. разред Природа и друштво Кружење воде у природи Топлица Петровић
6.
*Курс на Moodle платформи " Шума, ливада, бара" 1. разред Свет око нас Биљке и животиње шуме, ливаде, у води и око ње Жељка Бојић
7.
*Маса и тежина као различите физичке величине 6. разред Физика Маса и тежина као различите физичке величине Слађана Шкода
8.
*Мерење времена 2. разред Свет око нас Мерење времена Снежана Милевић
9.
*ОРС Природна станишта 3. разред Природа и друштво Шума; Река; Ливада Милица Бањац
10.
*Откријмо тајне притиска 6. разред Физика Хидростатички притисак. Циљано претраживање Интернета Наташа Милинковић
Јасна Танасковић
11.
*Путуј Маштај Учи 7. разред Физика Дигитална лабораторијска вежба - Одређивање гравитационог убрзања Ивана Круљ
Предраг Милеуснић
Драган Ђорђевић
12.
*Разноврсност гмизаваца 6. разред Биологија Разноврсност гмизаваца Весна Благојевић
Александар Бркић
13.
*Рециклажа није гњаважа 4. разред Чувари природе Рециклажа лименки Нина Димитријевић
Љиљана Јовановић
14.
*Тест као web страна 8. разред Физика Електрична струја Татјана Милованов Миленковић
15.
*Учимо заједно уз ИКТ (примена ИКТ у комбинованом одељењу) 4. разред Природа и друштво Угрожене, ретке и заштићене биљке и животиње Србије Славица Гомилановић
16.
*Hot Potatoes и Google алати у настави географије 8. разред Географија Реке Србије Алекса Попадић
ОСТАЛИ ПРИСПЕЛИ РАДОВИ ( сортирани по називу рада )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
17. Београд некад и сад 4. разред Природа и друштво Београд некад и сад Горица Његовановић
18. Биолошка слагалица 5. разред Биологија Систематизација градива петог разреда Мирјана Сандић
Зорка Матић
19. Векови су за нама 4. разред Природа и друштво Начин живота у средњем веку Зденка Миливојевић
20. Вода и друге течности 3. разред Природа и друштво Особине воде Александра Станковић
21. Водени екосистеми 8. разред Биологија Екоситеми копнених вода;загађење и могућности заштите, Екосистеми мора;загађење и могућности заштите, Водени екосистеми; загађење и могућности заштите Беба Угреновић
22. Возимо се... 2. разред Свет око нас Саобраћај Снежана Милојковић
Јасмина Стојковић
Јасмина Мишић
23. Врсте саобраћаја и саобраћајна средства 3. разред Природа и друштво Врсте саобраћаја и саобраћајна средства санела међедовић
Лахира Бухић
24. Дрво у служби човека 4. разред Природа и друштво Од почетка на овамо, Дрво део природе, Инспирација кроз векове-Креативне радионице Биљана Антић
Гордана Јаневска
25. Животињско царство 1. разред Свет око нас Домаће животиње - обрада и утврђивање Зоран Гамбирожа
26. Животна заједница - бара 3. разред Природа и друштво Животна заједница - бара Гордана Шаргић
Јасмина Милошевић
27. Животна уаједница - Бара 3. разред Природа и друштво Баре Марија Барош
28. Значај инсеката за човека 6. разред Биологија Улога инсеката у природи и значај инсеката за човека Весна Стевуљевић
Снежана Марјановић
29. ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Српски владари у средњем веку Сања Малинић-Углик
30. Имам право да учествујем 8. разред Биологија Право на информисаност и учешће јавности у доношењу одлука у вези са заштитом животне средине Зорица Радишић
Весна Марковић
31. Индија 7. разред Географија Државе Јужне Азије: Индија, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике. Борис Здравковић
32. Интегрирана настава - Разноврсност животиња 2. разред Свет око нас Разноврсност животиња -обрада Љиљана Павловић
33. IT u sluzbi individualnizacije nastave 4. разред Природа и друштво Mesto i uloga svetog Save u nasoj proslosti Мома Пауновић
Светлана Пауновић
34. Јужна Америка 7. разред Географија природне-географске одлике Јужне Америке Татјана Лековић
Драгица Билић
35. КАЛЕНДАР ЗА 2012.ГОДИНУ 2. разред Свет око нас СНАЛАЖЕЊЕ У ВРЕМЕНУ МАЈА МОМИРОВИЋ
36. Категорије заштићених природних добара 8. разред Биологија Категорије заштићених природних добара Маја Обрадовић
Саша Петровић
37. Кретање 3. разред Природа и друштво Различити облици кретања; Сва тела падају, клизе, котрљају се наниже; Кретање производи звук Анита Голубовић
38. Ливада и пашњак 3. разред Природа и друштво Ливада и пашњак Јасминка Јевић
39. Ми у времену 2. разред Свет око нас Мерење времена; Седмица, месец, година Јасмина Стојковић
Снежана Милојковић
Јасмина Мишић
40. Наш календар 2. разред Свет око нас Година, месец, седмица, дан Гордана Степић
41. Нова година и Божић 1. разред Свет око нас Празници: Нова годинa и Божић Биљана Антић
Данијела Томић
42. "Нова из снова" 4. разред Природа и друштво Кретање Љиљана Јовановић
43. ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ ТЕЛА НЕПРАВИЛНОГ ОБЛИКА 6. разред Физика Лабораторијска вежба: одређивање густине чврстих тела неправилног облика Дејан Крецуљ
44. Orijentacija uz pomoc plana naselja 3. разред Природа и друштво Orijentacija uz pomoc plana naselja Gordana Stokovic
45. Први српски устанак 4. разред Природа и друштво Први српски устанак Анка Рашић
46. Примен ИКТ у настави физике 6. разред Физика Процена интезитета силе демонстрационим динамометром Бранкица Радосављевић
47. Primena video projektora u nastavi fizike 7. разред Физика Odredjivanje gustine cvrstog tela primenom Arhimedovog zakona Biljana Vujanovic
48. Примена ИКТ у настави 1. разред Свет око нас Предмети, материјали и њихова својства Весна Нинић
49. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Први српски устанак Оливера Остојин
50. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Први светски рат Оливера Остојин
51. Примена ИКТ у настави 2. разред Свет око нас Мерење времена Данијела Бјелица
52. Примена Facebook-a и блога у настави физике 6. разред Физика Примена Facebook-a и блога у настави физике Горан Милић
53. Програмирана настава 4. разред Природа и друштво СРБИЈА У ДОБА НЕМАЊИЋА– држава и владари Ivana Lazić
54. Рачунске приче о очувању природе 4. разред Природа и друштво Рачунске приче о очувању природе Божана Јеверичић
Надежда Поповић
55. Руска федерација 6. разред Географија Руска федерација Зоран Старчевић
Драгица Драговић
56. Савезна Република Немачка 6. разред Географија Савезна Република Немачка Биљана Јововић
Мирјана Сандић
57. САОБРАЋАЈ 2. разред Свет око нас Саобраћај у насељу и околини Славка Жилић
58. Саобраћај 2. разред Свет око нас Саобраћај Дијана Јовановић
Иванка Спасић
59. Саобраћај у насељу 2. разред Свет око нас Саобраћај у насељу Ксенија Шпановић
Саша Шпановић
60. Сачувајмо биљни и животињски свет 4. разред Природа и друштво Флора и фауна наше земље, Национални паркови Србије Валентина Бошковић
61. Тематско планирање уз примену мултимедијалних средстава 4. разред Природа и друштво Парк Вера Јовић
62. Угљоводоници 8. разред Хемија Угљоводоници Владимир Вучковић
63. Физичке и хемијске промене супстанције 7. разред Хемија Физичке и хемијске промене супстанције Наташа Ђорђевић Паовић