Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Да сан постане јава
Разред у ком се реализује наставна јединица 2. разред
Наставни предмет Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина
Наставна јединица Сликарка зима, Рачунске приче, Празници
Време за реализацију наставне јединице 3 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Српски, Математика, Свет око нас
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas2.doc
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas2.pot
Опис рада
Сва три часа реализована су као видео- бим презентације и стваралачког рада ученика на рачунарима. Ученици примењују базна знања из области информатике ( Од игре до рачунара ) на овим часовима. Задаци су давани у нивоима – по тежини, поштујући индивидуалне разлике ученика. Новина је и увођење самовредновања самих ученика, који процењују свој рад: успешност решавања задатака и обим усвојених знања; кооперативност у групном раду; сналажење на рачунару; расположење, од. емоционално-социјалну климу током рада. Ученици су мотивисани, ангажовани, упућени на сарадњу, истраживање, маштање, креативно и стваралачко осмишљавање наставних садржаја. Предавачки и фронтални рад је сведен на минимум. Усвојена знања примењују на новим примерима и у животним ситуацијама. Негује се самосталност и иницијативност у раду ученика према њиховим индивидуалним способностима. Оспособљавају се за реално и објективно самопроцењивање успешности свога рада у свим њеним аспектима, што доприноси јачању слике о себи, самопоштовању, сигурности и толерантности у раду.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Гордана Јаневска
КЊАЖЕВАЦ 19350 Књажевац О.Ш. ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР
2. Снежана Ђурић
КЊАЖЕВАЦ 19350 Књажевац О.Ш. ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР
3. Томица Милосављевић
КЊАЖЕВАЦ 19350 Књажевац О.Ш. ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР