Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Животна уаједница - Бара
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Баре
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Српски језик,Музичка култура и Ликовна култура
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas2.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas2.pdf
Опис рада
Цињ часа:упознати животну заједницу баре,биљни и животињски свет баре као и услове живота који владају у њој.Ученици треба да науче шта је бар,како настају баре,да препознају примере биљног и животињског света баре,да уоче међусбну повезаност биљака и животиња у њој. Задаци:буђенје еколошкњ свести код ученка,развијање способности запажања основних својстава објеката из природе,природних појава и процеса у бари и око ње и њихове повезаности. Место реализаије наставне јединице је дигитална учионица
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Марија Барош
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 22000 Сремска Митровица О.Ш. БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ