Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Рачунске приче о очувању природе
Разред у ком се реализује наставна јединица 4. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Рачунске приче о очувању природе
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) математика
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas2.pps
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas2.rar
Опис рада
За наставне садржаје природе и друштва, може се рећи да дају значајну могућност у пружању еколошких информација, стицању еколошких знања и развијању еколошке културе. У жељи да настава буде што привлачнија и интересантнија за ученике, час природе и друштва и математике спојили смо у једну целину од 90 минута. Тематски смо повезали еколошке садржаје са текстуалним задацима из математике. Тако смо довелу иченике у ситуацију да решавањем задатака из математике истражују повољно и неповољно деловање човека на природу, а све у циљу развијања еколошке свести. Ток часа 1. Формирање група: ученици се распоређују у пет група тако што извлаче листиће на којима су написане еколошке заповести и распоређују се за столове обележене редним бројем (слајд 3) 2. Демонстрација и читање текста о Ани и Ивану (слајд 4) 3. Најава наставне јединице (слајд 5) 4. Демонстрација табеле и давање упутстава ученицима за решавање задатака на основу понуђених података на табели (слајд 6) 5. Подела наставних листића са задацима о потрошњи воде. Ученици раде смостално, а на нивоу групе анализирају решења задатака 6. Повратна информација (слајдови 7-11) 7. Демонстрација и читање текста о загађењу ваздуха (слајд12) 8. Демонстрација потребних података за израду нових задатака који се односе на загађење ваздуха (слајд 13) 9. Рад група на решавању нових задатака са наставног листића 10. Повратна информација (слајдови 14-18) 11. Најава и гледање филма Како да посадим дрво (филм Покрета младих горана Новог Сада) 12. Демонстрација новог текста о Ани и Ивану, нови задатак (слајд 20) 13. Рад свих група на истом задатку 14. Повратна информација (слајд 21) 15. Гледање филма Смањи отпад (филм Покрета младих горана Новог Сада) 16. Демонстрација новог текста о рециклажи (слајд 22) 17. Рад свих група на новом задатку са повратном информацијом (слајд 23) 18. Демонстрација завршног текста, поздрава и предлога за ученике (слајд 24) 19. Разговор о часу
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Божана Јеверичић
УЖИЦЕ 31000 Ужице О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
2. Надежда Поповић
УЖИЦЕ 31000 Ужице О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ