Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Рачунајте на рачунаре
Разред у ком се реализује наставна јединица 4. разред
Наставни предмет Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина
Наставна јединица Бројеви као врста речи
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Математика (читање и писање бројева) Свет око нас (важни датуми)
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas2.doc
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas2.ppt
Опис рада
Час српског језика је одржан у виду презентације. Уводни слајд упућује на наставну јединицу. Ученици ништа не пишу у свеске, само се с њима разговара, учитељ их наводи да сами закључе да су бројеви врста речи. После уочавања бројева као врсте речи, следи презентација примера освовних, редних и збирних бројева. Ученици пишу у свеске само примере, али не и правило. Следи индивидуалан рад ученика на примерима, тако што ученици добију пројектован задатак и раде га у свеске: уочавање бројева у реченици, одређивање врсте бројева, правилно писање бројева цифрама и речима... Кад учитељ процени да су ученици урадили задатак даје повратну информацију на видео биму, после чега они који нису исправно урадили исправљају грешке. Након вежбања на неколико примера учитељ дели ученицима наставни листић са задацима за индивидуалан рад, али га и пројектује на видео биму. Задаци на наставном листићу представљају критеријски тест састављен на основу постављених циљева часа, како би учитељ имао увид у ком степену их је остварио. Након истека времена за рад, ученици замене листић са паром са којим седе у клупи и уз помоћ повратне информације на видео биму прегледају другу исправност задатака. Као завршна активност предвиђено је понављање врста бројева које смо учила помоћу слајдова: одговор на постављено питање представља врсту бројева.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Божана Јеверичић
УЖИЦЕ 31000 Ужице О.Ш. ДУШАН ЈЕРКОВИЋ