Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Јужна Америка
Разред у ком се реализује наставна јединица 7. разред
Наставни предмет Географија
Наставна јединица природне-географске одлике Јужне Америке
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Биологија и Информатика
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas2.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas2.zip
Опис рада
Сваки део наставне јединице, природно-географске одлике Јужне Америке, је пропраћен мултимедијалним садржајем, који илуструју дату наставну јединицу. Главни део часа подељен је на четири наставне целине: рељеф, клима, хидрографија и биљни и животињски свет Јужне Америке. Након сваке наставне целине извршена је евалуација уз помоћ приложених тестова и завршног квиза знања. Овакав вид наставног процеса омогућава праћење и напредовање сваког ученика као и праћење и оцењивање ефеката свога рада. Дигитални садржаји наставног процеса обогаћују наставу на више различитих начина: виши ниво интересовања ученика, боље разумевање садржаја, брже усвајање новог градива, боља интеракција између наставника и ученика, као и ученика и ученика.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Татјана Лековић
НОВИ САД - ГРАД 21000 Нови Сад О.Ш. ИВАН ГУНДУЛИЋ
2. Драгица Билић
НОВИ САД - ГРАД 21000 Нови Сад О.Ш. ИВАН ГУНДУЛИЋ