Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова програма "Дигитални час 2 2011/2012"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Водени екосистеми
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Биологија
Наставна јединица Екоситеми копнених вода;загађење и могућности заштите, Екосистеми мора;загађење и могућности заштите, Водени екосистеми; загађење и могућности заштите
Време за реализацију наставне јединице 3 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) физика, хемија, географија
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas2.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas2.pptx
Опис рада
У раду су обрађене три наставне јединице из биологије (осми разред). Прва два часа су часови обраде новог градива (Екосистеми копнених вода и Екосистеми мора). Трећи час је час утврђивања (Водени екосистеми). За прва два часа предвиђено је коришћење дигиталног кабинета, док се трећи час може одржати у учионици. Часови обраде су конципирани на исти начин. Градиво се обрађује кроз табелу Знам / Хоћу да знам / Научио/ла сам. У првом делу табеле ученици заједно са наставником уписују све што знају о теми која се обрађује. Наставник даје додатна објашњења уколико је то потребно. У другом делу у табели се уписују питања ученика, односно шта желе да знају о теми која се обрађује. У трећем делу ученици уписују оно што су на часу научили. Предвиђено је да у трећем делу часа ученици на интернету траже одговоре на постављена питања. Међутим ако из неког разлога није могуће користити овај начин рада наставник може да предаје лекцију па после тога да ученици запишу оно што су научили или да одговоре на своја питања нађу у уџбенику. За трећи час предвиђено је утврђивање кроз асоцијације и научни бинго. Оваквим начином рада (као су замишљена сва три часа) ученици не само да стичу основна знања из биологије већ се врши и повезивање са другим природним наукама (физика, хемија, географија). Истовремено ученици вежбају основе своје дигиталне писмености кроз креирање докумената, писање у документима, прављење табела, штампање својих радова и коришћење интернета.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Беба Угреновић
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА 11030 Београд О.Ш. БРАЋА ЈЕРКОВИЋ