Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Друштвене науке и спорт
( * означава награђени рад, # означава рад награђен специјалном наградом )
ПРВА НАГРАДА
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
1.
*Марко Краљевић и Косовски бој - стварност и легенда 6. разред Историја Продор Турака Османлија на Балканско полуострво (Маричка битка и Косовски бој) Сташа Велисављев
Душан Новаков
ДРУГА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
2.
*Слике рата 8. разред Историја Победа антифашистичке коалиције Александар Тодосијевић
3.
*"Српска револуција" - ОШ "Арсеније Лома" 7. разред Историја Српска револуција Драгана Хаџић
Марко Милевић
4.
*Субјекат и предикат 3. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Субјекат и предикат Топлица Петровић
ТРЕЋА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
5.
*Advanced Technology 6. разред Страни језик 1 Looking Ahead Марица Трајковић Антић
6.
*Ancient Egypt 5. разред Страни језик 1 Ancient Egypt Марија Јовић
7.
*Грађанин 6. разред Грађанско васпитање Упознавање са најзначајнијим појмовима из програма Јелена Перчевић
8.
#*Mystery Skype 6. разред Страни језик 1 Your challenge - Mystery Skype Ана Живковић
9.
*Мали Принц 7. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Мали Принц Наташа Стојановић
10.
*Обрада школске лектире „Покондирена тиква“ Јован Стеријa Поповић 7. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина „Покондирена тиква“ Јован Стерија Поповић Анђелка Петровић
11.
*Пепељугине ципелице 3. разред Ликовна култура Колаж од фотографија Александра Видановић
12.
*Поштуј ауторска права да те не боли глава 8. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Стилови јавне комуникације и коришћење научног апарата и библиографије Славица Јурић
Марија Милосављев
13.
*Прeвaзилaжeњe рaзличитoсти у дигитaлнoj учиoници 6. разред Страни језик 1 Places in Town Јована Стојиљковић
14.
*Примена ИКТ у настави српског језика 8. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Значај Вуковог рада на раформи језика и правописа Јелена Трошић
Биљана Недић
15.
*Србија у Балканским ратовима 8. разред Историја Србија у Балканским ратовима Драгана Мишић
16.
*Црква у хришћанској архитектури 4. разред Верска настава Црква у хришћанској архитектури Никола Бакић
ОСТАЛИ ПРИСПЕЛИ РАДОВИ ( сортирани по називу рада )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
17. We wish you a Merry Christmas 2. разред Страни језик 1 Christmas Јелена Недељковић
Емина Лазаревић
18. Архитектура храма 4. разред Верска настава Црква у хришћанској архитектури (основни појмови и изглед) Немања Искић
19. АСКА И ВУК игра за живот 6. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Аска и вук Ана Попов
20. Асоцијације 5. разред Грађанско васпитање Извештавање и дискусија о прикупљеним подацима Снежана Симеуновић
21. „Божић, Божић благи дан, благог Христа рођендан“ 6. разред Верска настава Рођење Христово (библијска приповест) Милош Јелић
22. Боја 6. разред Ликовна култура Боја - хроматски (основне и изведене) и ахроматски скуп Зоран Миленковић
Татјана Милованов Миленковић
23. Велики малима 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Од слова до приче Милена Младеновић
24. Воденичар-млинар 3. разред Народна традиција Воденичар-млинар Татјана Ковачев
25. Врабац и ласте - закон природе 2. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Врабац и ласте, Лав Толстој Милина Даговић
26. Градови 7. разред Страни језик 1 Градови Оливера Илић
27. Dečija prava 5. разред Грађанско васпитање Dečija prava Jelena Vlajković
28. Дигитални час 4. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Разликовање гласова Ћ и Ч и Ђ и Џ Биљана Тодоровић
29. Дигитални час из српског језика-писање службеног писма и мејла 6. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Писање службеног писма и мејла Наташа Турунташ
30. Електронска књига као подршка читању лектире 5. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Робинзон Крусо, Данијел Дефо Миља Стевић
31. Житије Ајдук Вељка Петровића – портрет 5. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Житије Ајдук Вељка Петровића Сузана Петровић
Миланка Мијатовић
Владимир Девић
32. Зелено је свуда око нас 4. разред Ликовна култура Изведена боја - зелена Слађана Мрљеш
33. Изглед куће некада и данас 2. разред Народна традиција У кући и око ње Олгица Демић
34. IKT у настави 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Од речи до реченице Татјана Љубисављевић
Драгана Богић
35. Информационе технологије у настави српског језика 2. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Песма за мамине очи, Мира Алечковић Александра Станковић
Душан Станковић
36. Историја словенске писмености 8. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Развој словенске писмености Маја Анђелковић Шегуљев
37. Ко се сели, тај се весели! 6. разред Музичка култура Дурске лествице Нинослав Костић
38. Конвенција о правима детета - дискриминација 5. разред Грађанско васпитање Конвенција о правима детета Марија Станчић Михајловић
39. Краљевина Југославија 1929-1934 8. разред Историја Краљевина Југославија 1929-1934 Драгана Мишић
40. Les symboles de Paris 8. разред Страни језик 2 Je vais à Paris Недељка Милановић-Дакић
Александар Бркић
41. Лирска народна песма Љубавни растанак 7. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Љубавни растанак, лирска народна песма Ивана Ковачевић
42. Методичка обрада "Дневника Ане Франк" 7. разред Српски као нематерњи језик  Погоди како се расте Бојана Анђелић
43. Моја Москва 8. разред Страни језик 2 Моја Москва Драгица Драговић
44. Mostovi 5. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Mostovi Majda Tomić
45. Музика 19.века 8. разред Музичка култура Романтизам Ксенија Илкић-Шкулец
46. Мултидисциплинарни час! 5. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина "Прва бразда"(Милован Глишић) - обрада Марија Апостоловски
47. Народне басне - Путоказ 2. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Басне Гордана Јаневска
48. Никола Тесла 5. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Моји изуми - Никола Тесла Данијела Павлићевић
Мирко Јевтић
49. Обрада наставне јединице "Марко Краљевић укида свадбарину" 6. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина "Марко Краљевић укида свадбарину" Јасна Милићев
50. Обрада слова Чч и Ћћ 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Штампана слова Чч и Ћћ Наташа Дувњак
51. Оригами-скултуре од папира 7. разред Ликовна култура Равнотежа масе и боје облика Ана Петровић
52. Past perfect tense 8. разред Страни језик 1 Past perfect tense Драгана Станковић
53. People at work 4. разред Страни језик 1 Jobs and professions (обрада), Johnny is a postman (song), Jobs (обрада), Our world (обрада), Cross-curricular links- The solar system(обрада) Снежана Милуновић
54. "Пепељуга" српска народна бајка 2. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Српске народне бајке, домаћа лектира Жељка Бојић
55. Pisanje prisvojnih prideva koji se završavaju na -ski,-čki i -ški 4. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Pisanje prisvojnih prideva koji se završavaju na -ski , -čki i -ški Зорица Алексић
56. Писање сугласника Ј 3. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Писање сугласника Ј Роланд Вучинић
57. Посета школској библиотеци 5. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Упознавање и употреба неуџбеничке литературе Бранкица Батањски
58. Први кондиционал кроз модерне технологије 7. разред Страни језик 1 Први кондиционал (The First Conditional) Светислав Предић
59. Примена групног рада у обради лектире у дигиталној учионици 8. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Деца, Иво Андрић Ирена Златковић
60. Примена ИКТ у настави 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Народне умотворине-басне Нада Кљајић
61. Примена ИКТ у настави 4. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Променљиве и непроменљиве речи Марко Јукић
Марија Бурсаћ
62. Примена ИКТ у настави 7. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Симонида, Милан Ракић Александар Николић
63. Примена ИКТ у настави 1. разред Музичка култура Рибар - музичка игра Анђелка Рувидић
64. Primena IKT u nastavi 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Три пролећна цвета Милена Пејчиновић
65. Примена ИКТ у настави немачког језика 8. разред Страни језик 1 Дигитално путовање у Беч - Digitale Reise nach Wien Бригита Зељко Мајер
66. Примена ИКТ у обради лирске уметничке песме 6. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина "Бреза",Сергеј Јесењин Зорица Величковић
67. Project: Dances 6. разред Страни језик 1 Dances Around the World Марија Јовић
68. Romeo&Juliet 7. разред Страни језик 1 Extra exercises; Romeo and Juliet Миле Филипов
69. Сав тај џез 8. разред Музичка култура Џез Валентина Рутовић
Предраг Кнежевић
70. Second conditional 8. разред Страни језик 1 Second conditional Драгана Станковић
71. Синтакса кроз игру 7. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Синтакса - синтагме Дарина Пољак
Анна Хркова
72. Служба речи у реченици 3. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Служба речи у реченици - утврђивање Милица Недић
73. Слушање и упознавање музике – Подела музичких инструмената 7. разред Музичка култура Слушање и упознавање музике – Подела музичких инструмената Маја Вукомановић
74. Слушањем упознајемо нова дела и композиторе 5. разред Музичка култура Беджих Сметана "Влтава" Иван Марковић
75. Space 4. разред Страни језик 1 Future Simple, Comparison of Adjectives Данијела Љубојевић
76. Срби и њихово окружење у касном средњем веку 6. разред Историја Срби и њихово окружење у касном средњем веку (династија Немањића и династија Котроманића) Дијана Ћетковић
Александар Бркић
77. Србија у Великом рату 8. разред Историја Србија у Великом рату Драгана Мишић
78. У сусрет Васкрсу 8. разред Верска настава Васкрсење Христово Катарина Лазић
Зоран Павловић
79. Употреба Пауер поинт презентације у настави 3. разред Страни језик 1 Merry Christmas Гордана Станковић
80. Hair & Flair 6. разред Страни језик 1 вокабулар - изглед и особине људи Адриана Стојановић
81. Cyberbullying - Насиље путем технологије 6. разред Страни језик 1 Technology Нада Пуртић
82. Comiconditionals 7. разред Страни језик 1 Conditional sentences Type 1 Зоран Ристовић
83. Час Српског језика, Посета библиотеци. 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Посета библиотеци Љиљана Соколовић
84. Чича Глиша 2. разред Ликовна култура Сликам ти причу Зора Гојковић
Валентина Рутовић
85. Штампана слова Ее и Шш 1. разред Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина Штампана слова Ее и Шш Љиљана Ђуровић
Зорица Јевтовић
86. 900 година рођења Стефана Немање 6. разред Историја Успон српске државе Далиборка Марић
Milan Jankovic