Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Природне науке
( * означава награђени рад, # означава рад награђен специјалном наградом )
ПРВА НАГРАДА
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
1.
*Клацкалица 7. разред Физика Двострана полуга у равнотежи Ивана Круљ
ДРУГА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
2.
*Виртуелно путовање до Бразила 7. разред Географија Бразил Данијела Жупањац
Ивица Жупањац
3.
*Зашто касни пролеће 4. разред Чувари природе Климатске промене Слађана Галушка
Ружица Будимкић
4.
*Моја учионица 1. разред Свет око нас Животиње које човек гаји Санела Ћирић
ТРЕЋА НАГРАДА ( радови сортирани по називу )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
5.
*Дигитални инсектаријум 6. разред Биологија Разноврсност инсеката Весна Миленовић
6.
*Digitalni čas - Zelena učionica 3. разред Природа и друштво Stanište i životne zajednice Darko Pantović
Nada Šakić
7.
*Жива природа (ИКТ у комбинованом одељењу) 2. разред Свет око нас Жива природа / Креирамо и стварамо Игор Николић
8.
*Курс на Мудл платформи- програмирано учење 4. разред Природа и друштво Биљни свет Србије Валентина Бошковић
9.
#*Нека теку капи чисте 2. разред Свет око нас Вода Нина Димитријевић
Љиљана Јовановић
10.
*Полни систем човека 7. разред Биологија Систем репродуктивних органа Дејан Бошковић
11.
*Примена електонских тестова у настави 6. разред Географија Европа-географске одлике континента(елктронска провера-тест) Владимир Петковић
12.
*Примена ИТ у настави биологије 7. разред Биологија Грађа, функција, мане и обољења чула вида Никола Михајловић
13.
*Примена прези презентација у настави 6. разред Физика Мерење дужине, површине и запремине Наташа Ђорђевић - Паовић
14.
*Сисари 6. разред Биологија Сисари Весна Милетић
Андреј Трифковић
15.
*Тест из области Светлосне појаве 8. разред Физика Тест из области Светлосне појаве Драгомир Латинчић
16.
*Физика као природна наука. Методе истраживања у физици. Веза физике са другим наукама 6. разред Физика Физика као природна наука. Методе истраживања у физици. Веза физике са другим наукама Ана Сташевић
ОСТАЛИ ПРИСПЕЛИ РАДОВИ ( сортирани по називу рада )
  Назив рада Разред Наставни предмет Наставна јединица Аутори рада
17. Адиција, полимеризација, полимери 8. разред Хемија Адиција, полимеризација, полимери Драгана Давидовац
18. Виртуелна дисекција жабе 6. разред Биологија Безрепи водоземци (дисекција жабе) Маја Обрадовић
19. Водоземци 6. разред Биологија Водоземци Ева др Боршош
20. Голосеменице 5. разред Биологија Голосеменице - одлике, начин живота, разноврсност, представници и значај Весна Благојевић
Александар Бркић
21. Дан вода 3. разред Природа и друштво Промене при загревању и хлађењу течности Снежана Вељковић
22. Деоба ћелија 7. разред Биологија Деоба ћелија Ивана Васић
23. Жива природа 1. разред Свет око нас Станишта Сања Малинић-Зглик
24. Завичајна географија 8. разред Географија Мој завичај- одлике,перспективе развоја Савица Ђурђевић
25. Икт у настави 3. разред Природа и друштво Оријентација у природи Марија Барош
26. Интегративна настава 4. разред 4. разред Природа и друштво Свакодневни живот Срба у доба Немањића Србијанка Остојић
Владица Васић
Горан Ђурић
27. Информационо-комуникационе технологије у настави природе и друштва 3. разред Природа и друштво Природне одлике Мачванског округа Душан Станковић
28. Квиз : " Мали ботаничари" 5. разред Биологија Алге, маховине, папратнице и голосеменице- понављање и утврђивање градива Зорица Станковић
29. Корелација наставних садржаја из хемије и домаћинства 8. разред Хемија Сапонификација масти-сапуни Светлана Матовић
30. КРУЖЕЊЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ 2. разред Свет око нас Кружење воде у природи Аида Аличковић
Алма Вељовић
31. Лабораторијска вежба у дигиталном кабинету 7. разред Физика Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона Биљана Живковић
Владан Младеновић
Слађана Николић
32. Мудл курс у настави географије 6. разред Географија Структуре светског становништва Aлекса Попадић
33. Немањићи 4. разред Природа и друштво Немањићи Славица Мећавин
34. Њено величанство вода 3. разред Чувари природе Загађивање вода (извори, последице, заштита) Јелена Миленовић
Ирена Мишић
Марина Радосављевић
35. Oбележавање Дана планете Земље 3. разред Чувари природе Заштита животне средине Дан планете и разговор са астрономом Снежана Вељковић
Драган Радмиловић
36. Оријентација 5. разред Географија Оријентација у простору Томислав Шеремет
37. Осврт уназад 4. разред Природа и друштво Борба српског народа за ослобођење од Турака Сања Мићановић
38. Периферни нервни систем 7. разред Биологија Периферни нервни систем Мирјана Лазић
39. Pisama priprema za čas u bilingvalnom odeljenju 1. разред Свет око нас Moj dom (My home) Nada Alatić
40. Примена дигиталне учионице у настави света око нас 2. разред Свет око нас Саобраћај-врсте,средства,ред,безбедност и култура понашања Драгана Димитријевић
41. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Други српски устанак Анђелка Рувидић
42. Примена ИКТ у настави 2. разред Свет око нас Разновсност животиња наше околине-птице Марко Јукић
43. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Oснови здравог живљења Лидија Вељковић
44. Примена ИКТ у настави 1. разред Свет око нас Врсте и изглед земљишта Анђелка Рувидић
45. примена ИКТ у настави 6. разред Биологија Сисари, разноврсност сисара Оливера Затезало
46. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Први српски устанак Анђелка Рувидић
47. Примена ИКТ у настави 4. разред Природа и друштво Живот сељака и властеле у доба Немањића Душанка Јукић
Гордана Гутаи
Марко Јукић
48. Прошлост мог краја 4. разред Природа и друштво Значајне личности у крају Слободан Блажин
49. Састављање модела молекула aлифатичних угљоводоника 8. разред Хемија Састављање модела молекула aлифатичних угљоводоника Нена Стојановић
50. Svet oko nas 2. разред Свет око нас Osobine materijala Nada Alatić
51. У друштву јунака Првог и Другог српског устанка 4. разред Природа и друштво Први и Други српски устанак Мирјана Косановић
Сибила Обер
Миран Бачлија
52. У свету животиња 2. разред Свет око нас Разноврсност животиња Весна Лазаревић
Јелена Павловић
53. Угледни час кроз примену ИТ знања 2. разред Свет око нас Саобраћај Јасмина Туртуреа
54. УЧИМ ДА УЧИМ 1. разред Свет око нас Карактеристичне биљке у окружењу (изглед, станиште, значај биљака и њихово неговање) Александра Јенча
55. Фер-плеј , интегрисана настава 1. разред Свет око нас Покрени ... , промени правац Анка Рашић
56. Човек и природа 3. разред Природа и друштво Како се човек односи према природи Милијана Петровић