Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ РАДОВА ПО РАЗРЕДИМА И ПРЕДМЕТИМА
( * означава да у групи радова постоје награђени радови, # означава да у групи радова постоје радови награђени специјаним наградама )
  Наставни предмет 1.
разред
2.
разред
3.
разред
4.
разред
5.
разред
6.
разред
7.
разред
8.
разред
УКУПНО ПО ПРЕДМЕТИМА
1. Биологија         2_рада *5_радова *4_рада   11
2. Верска настава       *2_рада   1_рад   1_рад 4
3. Географија         1_рад *2_рада *1_рад 1_рад 5
4. Грађанско васпитање         3_рада *1_рад     4
5. Информатика и рачунарство         2_рада *10_радова 4_рада 4_рада 20
6. Историја           *3_рада *1_рад *4_рада 8
7. Ликовна култура   1_рад *1_рад 1_рад   1_рад 1_рад   5
8. Математика *2_рада *1_рад *5_радова *3_рада *3_рада *6_радова *8_радова *11_радова 39
9. Музичка култура 1_рад       1_рад 1_рад 1_рад 2_рада 6
10. Народна традиција   1_рад 1_рад           2
11. Од играчке до рачунара       1_рад         1
12. Природа и друштво     *5_радова *10_радова         15
13. Свет око нас *6_радова #*8_радова             14
14. Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина 7_радова 4_рада *3_рада 3_рада 6_радова 4_рада *5_радова *4_рада 36
15. Српски као нематерњи језик              1_рад   1
16. Страни језик 1   1_рад 1_рад 2_рада *1_рад #*6_радова 4_рада 3_рада 18
17. Страни језик 2               2_рада 2
18. Техничко и информатичко образовање         *8_радова *5_радова #*3_рада *11_радова 27
19. Физика           *2_рада *2_рада *1_рад 5
20. Хемија               3_рада 3
21. Чувари природе     2_рада *1_рад         3
УКУПНО ПО РАЗРЕДИМА: 16 16 18 23 27 47 35 47  
УКУПНО РАДОВА : 229