Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
*Подаци о раду
(Рад освојио 3. место)
   
Тип кабинета Троугао за трећи разред основне школе
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Математика
Наставна јединица Троугао
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Математика Ликовна култура Од играчке до рачунара
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.zip
Опис рада
Образовни рачунарски софтвер (ОРС) Троугао_III (аутори Б. Лучић , С. Лучић) употребљен је приликом обраде и утврђивања градива и вежбања у оквиру наставних јединица наставне теме из области геометрије у трећем разреду, везане за Троугао. Егземпларна настава подржана мултимедијалним представљањем наставне грађе подстиче мотивацију ученика, одржава пажњу, активира већи број чула у процесу учења и тиме доприноси трајности знања и унапређује образовни процес. Повод за увођење ове новине је унапређење наставног рада и осавремењавање наставе савременим наставним средствима, медијима и методама, подстицање ученика да заинтересованије, пажљивије и активније учествују у наставном процесу и припремају се за самосталан рад у стицању знања. Ова тема и област су својим садржајима погодни за извођење хеуристичком и егземпларном наставом, а ОРС пружа подршку сликовитости и демонстративно-илустративној методи рада и упућује ученике на нове изворе знања. Образовни софтвер Троугао_III је производ тимског рада, а примена у настави укључује ученике као активне чланове тог тима који својим реакцијама, запажањима и повратним информацијама доприносе унапређењу овог софтверског наставног материјала. Интерактивност софтвера Троугао_III желимо да подигнемо на виши ниво, а од увођења говорних садржаја управо то и очекујемо. Први кораци у том правцу су учињени и надамо се да ће нам рад у пракси делом дати и одговор на питање како да наставимо даље са развојем овог софтвера. Од рачунарских говорних технологија развијених за српски језик, очекујемо да нам значајно помогну у том процесу.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Снежана Лучић
КУЛА 25223 Сивац ОСНОВНА ШКОЛА 20. ОКТОБАР