Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Воденичар-млинар
Разред у ком се реализује наставна јединица 3. разред
Наставни предмет Народна традиција
Наставна јединица Воденичар-млинар
Време за реализацију наставне јединице 1 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) српски језик, музичка култура, ликовна култура, математика, верска настава, природа и друштво
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.docx
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.rar
Опис рада
С обзиром да немају изборни предмет од играчке до рачунара, ученици су стекли елементарна знања из основа информатичке писмености самостално код куће и у школи на часовима одељењског старешине, природе и друштва и осталим предметима, углавном коришћењем готових софтвера, затим Word, Paint, за обраду и понављање градива у PowerPoint презентацијама и коришћење интерактивне табле. Кроз предмет народна традиција се обрађају наставни садржаји за које је очигледну наставу тешко реализовати због недоступности извора, јер је углавном реч о сведоцима прошлости. Спој традиције и старог са савременим технологијама је избор за овај час, јер је на интернету много садржаја који ову наставну јединицу могу приближити ученицима. Већина ученика уме да користи интернет, а на овом часу ће се омогућити и осталим ученицима да уз њихову и помоћ наставника користе инетрнет, упознају се с појмовима линк, начином постављања и употребом. Иновација је коришћење бежичног интернета на таблет РС рачунару и на мобилном телефону. Иновација је и коришћење графичке табле за цртање на рачунару. На овом часу је заступљен интерактиван и интердисциплинаран приступ наставним садржајима узимајући као полазно одредиште склоност и афинитете ученика ка наставним предметима у којима се најбоље могу исказати. Сваки ученик може добити презентацију на ЦД-у или их упутити да погледају блог учитеља на који ће презентација бити постављена.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Татјана Ковачев
ОЏАЦИ 25255 Каравуково ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ