Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Саобраћај
Разред у ком се реализује наставна јединица 5. разред
Наставни предмет Техничко и информатичко образовање
Наставна јединица Појам и вресте саобраћаја
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) информатика и рачунарство
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.pdf
Опис рада
Рад је намењен обради нове наставне јединице под називом "Појам и врсте саобраћаја". Прати наставни ток у трајању од два часа. На самом почетку врши увод у тему кроз разговор са ученицима при чему се користе јасно дефинисана питања са циљем да се пробуди интересовање за даљи ток и праћење наставе. Излагање наставника прати презентација у циљу очигледнијег сагледавања и разумевања основних појмова, подела, историјског развоја, каракретистика појединиох врста саобраћаја и томе сл. Употребом слика, линкова и филмова разбија се монотонија вербалне наставе, одржава пажња ученика али и ужива у примерима савремених техничких достигнућа у области саобраћаја. У другом делу рада форсира се самосталан истраживачки рад ученика користећи информатичке технологије и примењујући стечена знања из предмета информатика и рачунарство. Затим се негује рад у групама- тимски рад као и размена информација међу њеним члановима. Рад се завршава евалуацијом од стране ученика тј. изношењем става ученика о успешности и начину организације часа што ће у великој мери наставнику послужити за осмишљавање начина извођења наредних часова. Усвајање појмова из области саобраћаја, поделе, историски развој, карактеристике саобраћаја о
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Јасмина Симовић
ПРИБОЈ 31330 Прибој ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ