Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
*Подаци о раду
(Рад освојио 3. место)
   
Тип кабинета Метода координата
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Математика
Наставна јединица Линеарна функција. Правоугли координатни систем - примене
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Информатика, физика, географија
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.doc
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.zip
Опис рада
Mетода координата или, сликовитије, употреба правоуглог координатног система је основна и природна метода истраживања и решавања проблема у неким областима математике. Примењује се како у геометрији тако и у другим математичким дисциплинама. Илуструјемо примену методе у планиметрији где она, повезујући појмове и тврђења, даје једноставнија решења, док у проблемским задацима долазимо до потпунијег и садржајнијег решења. Основно питање је како најповољније поставити координатни систем. Обично се за центар коoрдинатног система бира нека истакнута тачка посматране фигуре (теме, средина странице,...) тако да тачке добију једноставне коoрдинате, што се oдражaва на једначине правих и једноставније израчунавaње траженe величине или доказивање постављеног тврђења. Модернизација наставе математике тражи од нас да што више примењујемо математику на проблеме из свакодневног живота, користимо групни рад, рад у тимовима, да одговарамо захтевима индивидуализације у планирању, припреми и реализацији, пројектној и проблемској настави математике. Наводимо начине и примере који су погодни за такав приступ и рализацију. Осавремењивање наставе коришћењем рачунара уз одговарајући софтвер, постиже се облик наставе који је прихватљивији ученику. Највећи ефекат постиже се илустровањем процеса и промена положаја објеката (тачка, права, дуж и слично), приказаних кроз анимацију, на потпуно мултимедијалан начин. Образовни компјутерски програми постали су ефикасно и моћно средство у процесу учења: омогућавају комбиновање аудио-визуелних и других информација; интерактивно учење, исправљање грешака и валоризацију стеченог знања. Подстичу креативност, одлучност, примену методе „корак по корак“ и друге вештине. Омогућавају индивидуализацију, али и тимски рад у решавању проблема, тзв модуларност.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Милорад Шуковић
АРАНЂЕЛОВАЦ 34300 Аранђеловац ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
2. Зоран Ловрен
АРАНЂЕЛОВАЦ 34300 Аранђеловац ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА