Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Тачка, тачка, усправна, права...
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Математика
Наставна јединица Линеарна функција
Време за реализацију наставне јединице 3 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) информатика
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.rar
Опис рада
Једна од сложенијих области основношколског математике је Линеарна функција. Уводи се велики број нових појмова које треба савладати (независна променљива, вредност функције, параметри или коефицијенти, одсечак на у оси, нула функције, пастућа и опадајућа функција) њихова апстрактност за велики број ученика тог узраста једноставно је непремостива препрека. Један од начина приближавања тог градива ученицима 8. пазреда приказан је у овом раду. Моја је жеља била да сместим линеарне функције у стварни животни контест и то одмах, од првог часа обраде ове области, а не само као успутну илустрацију. Тиме се ученицима омогућава да схвате прави смисао линеарне функције, а не да се обрада сведе на пуко рачунање координатних тачака и њихово уцртавање у координатни систем те цртање графика функције. Циљ наставне теме је увести појам линеарне функције, начин записивања и поступак израчунавања посматрањем односа двеју међусобно повезаних величина на примерима из свакодневног живота
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Биљана Веселиновић
АЛЕКСИНАЦ 18220 Алексинац ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ "СМЕХ И СУЗА"