Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Информационо-комуникационе технологије у настави техничког и информатичког образовања
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Техничко и информатичко образовање
Наставна јединица Elektronski uređaji u domaćinstvu
Време за реализацију наставне јединице 4 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Fizika Informatika i računarstvo
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.zip
Опис рада
Рад се заснива на реализацији наставне јединице Електронски уређаји у домаћинству, уз активно коришћење информационо-комуникационих технологија у настави. На часовима (4 школска часа) ученици самостално користе: Internet, Word, program za crtanje mapa uma Mindomo. На прва два часа, наставник најпре кроз игру асоцијација (која се изводи помоћу рачунара и пројектора) уводи ученике у наставну јединицу која следи, а потом ученици се деле у групе, добијају задатке, истражују и прикупљају релевантне чињенице са интернета у вези теме коју су добили. Након прикупљања података, ученици имају задатак да тему коју су добили у рад на основу прикупљених чињеница са интернета представе помоћу мапе ума у програму миндомо. На следећа два часа, свака група ученика презентује свој рад другима (помоћу пројектора), а чланови једне групе ученика имају задатак да постављају питања, тражећи додатне одговоре и објашњења у вези теме која је обрађивана (развијање критичког мишљења у настави). Након представљања радова, наставник кроз кратку презентацију објашњава ученицима наставну јединицу (допуњује рад група), док се завршни део часа реализује кроз квиз знања, уз активно учешће свих ученика. На часовима су заступљени савремени облици проблемске и егземпларне настава, акценат се ставља на учење кроз социјалну комуникацију између ученика уз примену савремених метода информационо-комуникационих технологија у настави. Оваквим начином рада, ученици се оспособљавају за примену софтверских алата који развијају креативност, маштовитост и захтевају ангажовање виших когнитивних способности код ученика. На часовима се посебно ради на подстицању критичког мишљења код ученика и развијање способности за тимски рад.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Dragan Grujić
ПОЖАРЕВАЦ 12000 Пожаревац ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА