Пратите активности Управе за дигиталну агенду на Твитеру и Фејсбуку

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2012/2013"
Подаци о раду
   
Тип кабинета Активни електронски елементи
Разред у ком се реализује наставна јединица 8. разред
Наставни предмет Техничко и информатичко образовање
Наставна јединица Активни електронски елементи
Време за реализацију наставне јединице 2 школска часа
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Физика, Информатика и рачунарство, Енглески језик
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas3.docx
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas3.zip
Опис рада
У раду је дат приказ обраде наставне јединице „Активни електронски елементи“ (наставна тема Дигитална електроника, предмет Техничко и информатичко образовање, 8. разред). Предвиђена су 2 школска часа за обраду ове лекције. Уведен је нови концепт приступа реализацији наставе при обради активних електронских елемената, а чији је циљ да се ученицима градиво представи на динамичан и интерактиван начин, уз примену нових информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Представљање наставне јединице врши се уз примену рачунара, специјализованих софтвера и мултимедијалне интерактивне табле, са фокусом на испуњавање задатака наставних часова, како теоретски тако и практичнo (кроз задатке и вежбе). Предвиђене су две вежбе за реализацију. Оне се односе на моделовање струјних кола са LED диодом, као и LED и обичном диодом. За то се користе комплети за конструкторско моделовање и радне свеске. Употребљава се и апликација DC/AC Virtual Lab (www.dcaclab.com) за приказ тј. симулацију рада диоде и објашњавања њеног исправљачког својства. На часовима ученици користе рачунаре и програм Word 2007 за израду одређених техничких цртежа према упутствима и задацима. Израђују се технички цртежи pn споја, графици наизменичне и једносмерне струје, као и симболи за диоде, транзисторе и интегрална кола. Видео фајлови о диодама, транзисторима и интегралним колима дати су у Прилозима. Део рада чини и презентација наставне јединице урађена у програму PowerPoint 2007. (дата у Прилозима). Постоји повезаност (корелација) ове наставне јединице са предметима Физика, Информатика и рачунарство и Енглески језик. Примена савремених, а доступних ИКТ-а доприноси јаснијем разумевању и бржем савладавању градива, а употребљени софтвери и апликације, на динамичан и креативан начин користе се да се представи разматрана наставна јединица о активним електронским елементима, чиме се остварује већи квалитет наставе и постиже њено толико потребно осавремењавање.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mesto Школа
1. Драган Крецуљ
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД 11070 Београд ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ