30
Добро дрво
7. разред
Српски језик/матерњи језик припадника националних мањина
Јабука на друму
2. школска часа
Биологија, Техничко и информатичко образовање, историја, физика, географија, веронаука
digitalnicas4
digitalnicas4
Идеја је да се уз помоћ ИКТ побољша мотивација и комуникација, развије сараднички однос, подигне еколошка свест и подстичу позитивне вредности, хуманост и емпатија
Валентина Мујичић
Кула
25230 Кула
ОСНОВНА ШКОЛА ИСА БАЈИЋ