Назив рада
Разред у ком се реализује наставна јединица
Наставни предмет
Наставна јединица
Време за реализацију наставне јединице
Предмети у корелацији (уколико такви постоје)
Фајл са описом тока часа
Фајл који представља прилоге рада
Опис рада