Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Зборник радова конкурса "Дигитални час 2015/2016"
Подаци о раду
   
Назив рада Настава природе и друштва у вођеном систему електронског учења
Разред у ком се реализује наставна јединица 4. разред
Наставни предмет Природа и друштво
Наставна јединица Географски положај Републике Србије
Време за реализацију наставне јединице 1 школски час
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) Од играчке до рачунара
   
   
Фајл са описом тока часа digitalnicas4.pdf
Фајл који представља прилоге рада digitalnicas4.zip
Опис рада
У раду је приказана обрада наставних садржаја природе и друштва помоћу мултимедијалних образовних материјала који су интегрисани на Мудл платформи. Овакав вођени систем електронског учења ученицима је омогућио учење и напредовање према сопственој динамици уз стално присуство повратне информације и интеракције између ученика и наставника. Образовна, социјална, васпитна, истраживачко-стваралачка, контролна и управљачка улога система чини јединствену функционалну целину у којој ученици наставне садржаје природе и друштва могу да уче на активан и ефикасан начин.
   
Подаци о ауторима рада
  Име и Презиме Општина Mесто Школа
1. Душан Станковић
МАЛИ ЗВОРНИК МАЛИ ЗВОРНИК ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА РИБАР