Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Локација школског објекта
Пријава за програм "Дигитална школа"
I ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Тип кабинета Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика
Назив школе 25. МАЈ
Матични број школе 09004564
Школска управа Косовска Митровица
Општина ГОРА
Место и поштански број Враниште 38420
Улица и број
Интернет адреса школе nema
Оснивач СО-е Гора
II ПОДАЦИ О ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ
Општина у којој је школски објекат ГОРА
Место и поштански број објекта Враниште 38420
Улица и број објекта
Максимални разред наставе у школском објекту до VIII разреда
Број ученика у школском објекту 42
III ПОДАЦИ О УЧИОНИЦИ КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ДИГИТАЛНИ КАБИНЕТ
Површина учионице у m2 26
Број шуко утичница 5
Снага струје у учионици у kW 5
Приступ интернету из учионице има